Ủy ban Phụng tự: Thông báo về các lời khẩn cầu mới trong Kinh cầu Thánh Giuse

Image by Robert Cheaib from Pixabay

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ỦY BAN PHỤNG TỰ

THÔNG BÁO
VỀ CÁC LỜI KHẨN CẦU MỚI TRONG KINH CẦU THÁNH GIUSE

Ngày 1 tháng 5 năm 2021, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã thông báo đến các Hội đồng Giám mục về CÁC LỜI KHẨN CẦU MỚI TRONG KINH CẦU THÁNH GIUSE nhân dịp Hội Thánh hoàn vũ cử hành Năm Kính Thánh Giuse. Ủy ban Phụng tự đã chuyển ngữ nội dung thông báo cùng các lời khẩn cầu để xin Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận và cho phép sử dụng bản kinh đã bổ sung các lời khẩn cầu mới.

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu bản tiếng Việt và phổ biến Kinh cầu Thánh Giuse với phần bổ sung những lời khẩn cầu mới. Đây là bản dịch chung được đối chiếu và tổng hợp từ nhiều bản dịch cũ và mới của các giáo phận trong nước đã quen dùng với một số khác biệt về phương ngữ và âm điệu.

Kể từ nay, bản dịch Kinh cầu Thánh Giuse này được phép sử dụng chính thức trong các cộng đoàn tín hữu.

Bà Rịa, ngày 18 tháng 5 năm 2021.

Đã ký

+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Giám mục giáo phận Bà Rịa,
Chủ tịch Ủy ban Phụng tự

BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH

Prot. N. 133/21

THƯ GỬI
CÁC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

VỀ CÁC LỜI CẦU MỚI TRONG KINH CẦU THÁNH GIUSE 

Vatican, ngày 1 tháng 5 năm 2021, lễ kính Thánh Giuse Thợ

Kính thưa Quý Đức Cha,

Nhân dịp kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày tuyên bố Thánh Giuse là Bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư Patris Corde, nhằm “thêm lòng yêu mến Thánh cả, khuyến khích cầu xin ngài chuyển cầu cho chúng ta và noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của ngài”.

Theo đó, có lẽ nay là cơ hội cập nhật Kinh cầu Thánh Giuse, đã được Tòa thánh phê chuẩn vào năm 1909 (x. AAS 1 [1909] 290-292), bằng cách thêm bảy lời cầu xin trích từ những phát biểu của các Giáo hoàng khi suy gẫm về một số khía cạnh của Vị Bổn mạng Giáo hội hoàn vũ. Đó là: “Custos Redemptoris” (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Redemptoris custos); “Serve Christi” (x. Thánh Phaolô VI, bài giảng ngày 19 tháng 3 năm 1966, được trích dẫn trong Redemptoris custos số 8 và Patris Cord số 1); “Minister salutis” (Thánh Gioan Kim khẩu, được trích dẫn trong Redemptoris custos, số 8); “Fulcimen in difficultatibus” (x. ĐGH Phanxicô, Tông thư Patris Corde, phần mở đầu); “Patrone exsulum, afflictorum, pauperum” (Patris Corde, số 5).

Những lời cầu mới đã được trình lên Đức thánh cha Phanxicô và ngài đã chấp thuận đưa vào