Đặc Ân Thánh Phaolo và đặc ân Thánh Phêrô

Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn giải thích về việc chuẩn Hôn nhân hưởng nhờ Đặc Ân Thánh Phaolo và đặc ân Thánh Phêrô.

Add new comment

13 + 3 =