Tòa Thánh tham gia Hiệp ước về khí hậu và Hiệp định Paris

Image by Ana Jimenez from Pixabay

Hôm ngày 06 tháng Bảy vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức tham gia Hiệp ước về khí hậu và Hiệp định Paris về vấn đề này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, công bố hôm 08 tháng Bảy, cho biết ngày 06 tháng Bảy trước đó, Đức Tổng giám mục Gabriel Giordano Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, đã đệ trình nơi văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nhân danh Quốc gia thành Vatican, văn kiện qua đó Tòa Thánh tham gia Hiệp ước cơ bản của Liên Hiệp Quốc về những thay đổi khí hậu.

Trong thời gian rất gần đây, dựa trên căn bản những đòi hỏi pháp lý do Hiệp định Paris trù định, Tòa Thánh, nhân danh quốc gia thành Vatican, cũng sẽ đệ trình văn kiện tham gia Hiệp định này.

Qua các hành động và văn kiện trên đây, Tòa Thánh muốn góp phần và hỗ trợ tinh thần cho nỗ lực của mọi quốc gia để cộng tác trong việc mang lại câu trả lời hữu hiệu và thích hợp cho những thách đố do sự thay đổi khí hậu đề ra cho nhân loại và cho căn nhà chung của con người. Những thách đố này có một tầm quan trọng, không những về môi trường, nhưng cả về mặt luân lý đạo đức, xã hội, kinh tế và chính trị, nhất là trên cuộc sống của những người nghèo và yếu thế nhất. Qua cách thức đó, các thách đố ấy kêu gọi trách nhiệm của mỗi người thăng tiến một nền văn hóa chăm sóc, đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm, trong sự dấn thân tập thể và liên đới.

(Sala Stampa 8-7-2022)

Add new comment

8 + 1 =