Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị COP25 về sự thay đổi khí hậu

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại COP25. | AFP or licensors

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các chính quyền thực sự có ý chí chính trị để thi hành những qui định của Hiệp Ước Paris cách đây 4 năm để chống nạn những thay đổi khí hậu đang đe dọa tương lai của trái đất và nhân loại.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế thứ 25 của Liên Hiệp Quốc, quen gọi là COP25 đang tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 02 đến 13/12/2019.

Trong sứ điệp, được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên đọc tại Hội nghị, Đức Thánh Cha viết: “Thật là buồn vì 4 năm sau hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu, chúng ta phải nhận rằng sự ý thức của nhiều tác nhân trong cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng phải cộng tác với nhau trong việc xây dựng căn nhà chung của chúng ta vẫn còn yếu ớt, không thể đáp ứng một cách thích hợp về sự cấp thiết phải hành động mau lẹ để đối phó với sự thay đổi khí hậu. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy, những quyết tâm gần đây của các nước vẫn còn ở xa mức độ cần thiết để đạt tới những mục tiêu do Hiệp định Paris ấn định. Sự kiện đó cho thấy, từ lời nói đến những hành động cụ thể thật là xa dường nào!”

Đức Thánh Cha nhận xét rằng hiện nay, ngày càng có sự đồng ý về sự cần thiết phải thăng tiến những tiến trình chuyển tiếp cũng như cần biến đổi các kiểu mẫu phát triển của chúng ta, khuyến khích tình liên đới và tăng cường mối liên hệ mạnh mẽ giữa cuộc chiến chống thay đổi khí hậu và nạn nghèo đói.

Cần ý chí chính trị để thực thi những gì đã cam kết

Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng “từ viễn tượng trên đây, chúng ta phải nghiêm túc tự hỏi xem có ý chí chính trị để, với tinh thần lương thiện, trách nhiệm và can đảm, cung cấp nhiều hơn các phương tiện nhân sự, tài chánh và kỹ thuật để làm dịu bớt những hậu quả do sự thay đổi khí hậu gây ra hay không, đồng thời giúp đỡ dân chúng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất đang chịu đau khổ nhiều nhất vì những thay đổi khí hậu.”

Vẫn còn hy vọng giảm bớt hậu quả sự thay đổi khí hậu

Đức Thánh Cha nói đến nhiều nghiên cứu cho thấy vẫn còn có thể giới hạn hậu quả của sự hâm nóng trái đất. Để thi hành điều này, chúng ta cần có một ý chí chính trị mạnh mẽ, rõ ràng, sáng suốt nhìn xa trông rộng, theo đuổi một hành trình mới, nhắm tái đầu tư tài chánh và kinh tế vào những lãnh vực thực sự bảo tồn những điều kiện sống xứng đáng với con người trên một trái đất lành mạnh ngày nay và trong tương lai.

“Tất cả những điều đó kêu gọi chúng ta hãy suy tư một cách ý thức về ý nghĩa những kiểu mẫu tiêu thụ và sản xuất của chúng ta, và về những tiến trình giáo dục, gây ý thức, để làm cho chúng phù hợp với phẩm giá con người”.

(SS. Vat. 4-12-2019)

Add new comment

3 + 9 =