Nhiều tín hữu cử hành Tuần lễ Laudato sì

Photo: Vatican News

Trong tuần lễ này, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng Năm sắp tới, nhiều tín hữu trong các cộng đoàn Công giáo trên thế giới đang cử hành Tuần lễ Laudato sì, do Bộ Phát triển nhân bản cổ võ, nhắm thực thi giáo huấn của Đức Thánh cha Phanxicô trong thông điệp Laudato sì về bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, ban hành cách đây bảy năm.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong Tuần lễ này, các tín hữu được mời gọi quan tâm đến bảy lãnh vực các sáng kiến về Laudato sì, xoay quanh ý niệm cơ bản là một nền sinh thái toàn diện.

Trong số các đề tài chính yếu được khai triển, có những vấn đề như: làm sao các tín hữu Công giáo có thể chống lại sự suy sụp của đa dạng sinh học (biodiversità); vai trò của các nhiên liệu phiến thạch trong các cuộc xung đột và khủng hoảng khí hậu; làm sao mọi công dân có thể đón tiếp những người nghèo trong đời sống thường nhật... Trong số những đề nghị can thiệp, có dự án củng cố tiếng nói của dân bản địa.

Mỗi ngày trong tuần có một đề tài được bàn tới. Ví dụ, thứ Tư 25 tháng Năm bàn về nền kinh tế hợp môi sinh, được xét dưới khía cạnh các năng lượng phiến thạch, chiến tranh và cuộc khủng hoảng khí hậu. Thứ Năm, 26 tháng Năm, chủ đề là sự chấp nhận những lối sống lâu bền: những đầu tư hợp với đức tin. Thứ Sáu, 27 tháng Năm, vào ban chiều có một phim thời sự về thông điệp Laudato sì được trình bày trong phiên bản được chiếu trước.

Thứ Bảy, 28 tháng Năm bàn về linh đạo môi sinh và sau cùng, Chúa nhật, 29 tháng Năm tới đây, Tuần lễ Laudato sì sẽ kết thúc với đề tài: “khả năng phục vụ và trao quyền cho các cộng đồng, trong khuôn khổ hành trình công nghị. Một buổi cầu nguyện sẽ được cử hành lúc 3 giờ chiều cùng ngày bế mạc.

Trong số những chuyên gia lên tiếng trong các sinh hoạt của Tuần lễ này, có bà Theresa Ardler, thuộc đại học Công giáo Australia, chuyên nghiên cứu về các dân bản địa, giám đốc và cũng là chủ của viện “Nối kết văn hóa Gweagal” (Gweagal Cultural Connections) ở Australia, chuyên nghiên cứu và phổ biến văn hóa thổ dân ở Australia.

(Vatican News 23-5-2022)

Add new comment

3 + 0 =