Lời Cầu Nguyện Cho Trái Đất

Lời Cầu Nguyện Cho Trái Đất

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa hiện diện trong muôn vật muôn loài, ngay cả những thụ tạo nhỏ bé nhất. Chúa yêu thương mọi loài bằng tình yêu dịu dàng của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con sức mạnh tình yêu của Chúa, để chúng con biết bảo vệ sự sống và mọi vẻ đẹp. Xin ban bình an cho chúng con để chúng con có khả năng sống như anh chị em và không làm hại ai. Lạy Thiên Chúa của kẻ cơ bần, xin giúp chúng con giải cứu những điều rất quý giá trong mắt Chúa nhưng bị ruồng bỏ và xem thường trên trái đất này. Xin chữa lành cuộc sống chúng con, giúp chúng con bảo vệ thế giới này, chứ không bóc lột nó, vun trồng những điều tốt đẹp, chứ không làm ô nhiễm và phá hủy nó. Xin đánh động tâm hồn những ai chỉ nhắm đến lợi lộc trước mắt khiến người nghèo và trái đất này phải trả giá. Xin dạy chúng con biết khám phá giá trị của mỗi sự vật, trong suy gẫm và kính sợ để nhận biết rằng chúng con hiệp nhất cách sâu xa với mọi thụ tạo, đang khi tiến về nguồn ánh sáng bất tận của Chúa.

Chúng con tạ ơn Chúa luôn hiện diện mỗi ngày với chúng con. Xin khích lệ chúng con trong cuộc chiến cho công lý, hòa bình và tình yêu. Amen.

Add new comment

2 + 9 =