Các giám mục Mỹ chào mừng quyết định của tân tổng thống Mỹ

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Các giám mục Mỹ chào mừng quyết định của tân tổng thống Joe Biden trở lại hiệp ước quốc tế tại Paris về khí hậu. Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hiệp ước này, hồi tháng 11 năm 2019 vì cho rằng hiệp ước này không có lợi cho Hoa Kỳ và cản trở sự tăng trưởng kinh tế.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong tuyên ngôn công bố hôm 21/1/2021 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý nội địa và phát triển nhân bản, cùng với Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, và ông Sean Callahn, Chủ tịch cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, chào mừng quyết định, hôm 20/1 vừa qua của tân tổng thống Biden trở lại với hiệp ước Paris về sự thay đổi khí hậu. Các vị viết: “Chúng tôi hy vọng Hoa kỳ không những đương đầu với thách đố đạt tới mục tiêu không còn khí thải vào năm 2050, như các giám mục Mỹ đã kêu gọi hồi năm 2017, nhưng còn trở thành một nước lãnh đạo trên thế giới về việc ứng dụng thành công những chính sách bảo tồn môi trường và thăng tiến phát triển kinh tế qua sự canh tân, đầu tư và doanh nghiệp.”

“Trong dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp ước Paris, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi thực hiện một nền văn hóa chăm sóc, đặt phẩm giá con người và công ích tại trung tâm. Môi trường và con người ở các nơi, nhất là người nghèo và những người dễ bị tổn thương, được hưởng ích lợi nhờ sự chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Vì thế, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy làm hơn nữa để giúp các nước nghèo thích ứng với những thay đổi khí hậu mà họ không thể tránh được”.

(USBCC 20-1-2021)

Add new comment

16 + 4 =