Các giám mục Hoa Kỳ dành nửa triệu Mỹ kim để áp dụng Laudato sì

Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Các giám mục Hoa Kỳ đã quyết định dành nửa triệu Mỹ kim để áp dụng giáo huấn thông điệp Laudato sì của Đức Thánh cha Phanxicô, về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Cụ thể là chương trình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chống nghèo đói, thuộc Chiến dịch Công giáo phát triển nhân bản (CCHD) đã dành ngân khoản vừa nói để giúp Trung tâm hành động trực tiếp và nghiên cứu huấn luyện, nhắm nâng đỡ những người nghèo và lợi tức kém ở miền đông nam Hoa Kỳ vượt thắng những ảnh hưởng và những nguyên nhân gây ra nạn thay đổi khí hậu trong vòng năm năm tới đây.

Dự án 5 năm này có khẩu hiệu là “Săn sóc thiên nhiên, Săn sóc cộng đoàn”. Đức cha David O’Connell, Giám mục Phụ tá Los Angeles, kiêm Chủ tịch Tiểu Ban phát triển nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, ngân khoản nửa triệu Mỹ kim sẽ được dùng để đưa thông điệp Laudato sì vào hành động. Những hậu quả tai hại của sự thay đổi khí hậu gây tổn hại cho các cộng đoàn nghèo ở Mỹ, và với dự án này, chiến dịch Công giáo Phát triển nhân bản muốn thực thi lời kêu gọi của Đức Thánh cha Phanxicô, đáp lại “tiếng kêu của trái đất và của người nghèo”.

Đức cha Thomas Wenski, Tổng giám mục giáo phận Miami, người đã làm việc chặt chẽ với Trung tâm hành động trực tiếp và huấn luyện nghiên cứu (DART) trong những vấn đề, như giúp nhà ở, chuyên chở, cải tổ công lý cho người trẻ và giảm bớt bạo lực tại tổng giáo phận Miami, cho biết dự án “Săn sóc thiên nhiên, Săn sóc cộng đoàn” giúp những người thuộc các cộng đoàn có lợi tức thấp nhận định và đối phó với những hậu quả thay đổi khí hậu ở địa phương.

(USCCB 22-7-2020)

Add new comment

3 + 1 =