Các giám mục Colombia nhóm đại hội thứ 109 về sinh thái

Amazzonia colombiana (immagine di repertorio) (@Repam Cidse)

Trong những ngày này, từ 03 đến 07/02/2020, khoảng 100 giám mục nước Colombia đang nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 109 tại thủ đô Bogotà và đặc biệt bàn đề nền sinh thái toàn diện.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Mục đích khi bàn về đề tài này là “gây ý thức và huấn luyện lương tâm về trách nhiệm trong việc săn sóc công trình sáng tạo như một sứ mạng của Giáo hội... đồng thời phân định những phương thế để thực thi các hoạt động của Giáo hội theo chiều hướng sinh thái toàn diện, trên bình diện mục vụ cũng như trên bình diện các hoạt động xã hội chính trị”.

Đề tài khóa họp của Hội đồng Giám mục Colombia phản ánh Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia hồi tháng 10 năm ngoái: Cụ thể là, trong tư cách là các mục tử của Giáo hội tại Colombia, các giám mục cảm nhận những đường hướng, các kết luận và những đề nghị mục vụ của Thượng Hội đồng Giám mục mới đây, đề ra các kế hoạch giáo phận, để huấn luyện tín hữu dấn thân bảo vệ căn nhà chung của nhân loại”.

Trong khóa họp, các giám mục cũng mời một số chuyên gia của xã hội dân sự, về môi trường, đất đai, thủy lâm và về sự đa dạng sinh học, thuộc đại học thánh Tôma, thuộc Bộ môi trường.

(Vatican News 3-2-2020)

Add new comment

5 + 1 =