50 vị lãnh đạo tôn giáo Anh quốc kêu gọi biện pháp cụ thể tại COP26

Photo: Facebook: The Climate Fringe

Hơn 50 vị lãnh đạo các tôn giáo tại Ecosse và Anh quốc kêu gọi các chính phủ đưa ra những biện pháp cụ thể, tại Hội nghị Thượng đỉnh từ ngày 01 đến 12/11 tới đây, tại Glasgow về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Các vị lãnh đạo tôn giáo đã tham dự trực tuyến Tuần lễ về khí hậu (Climate Fringe Week), từ ngày 18 đến 26/9/2021 tại Ecosse và đã thông qua một tuyên ngôn chung, kêu gọi các vị lãnh đạo các dân nước đẩy mạnh hiệp định đã được 196 nước ký kết tại Paris về sự thay đổi khí hậu, gọi là COP21, hồi năm 2015, cam kết sẽ giới hạn sự hâm nóng khí hậu ở mức tối đa 1 độ rưỡi (độ C).

Hơn 50 vị lãnh đạo ký tên vào “Tuyên ngôn đa hệ phái Glasgow”, nhắc nhở các chính phủ về sự cam kết của họ và điều khoản thứ 17 của Tuyên ngôn quốc tế về đạo đức sinh học và các quyền con người để bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh quyển (biosphère) và đa dạng sinh học ký kết năm 2005, đồng thời kêu gọi “đề ra các biện pháp cấp thiết để tránh những tổn thất, thiệt hại và các vụ cưỡng bách di cư vì sự thay đổi khí hậu”.

Tuyên ngôn cũng khẳng định rằng: “Gánh nặng do sự thất thoát và thiệt hại đè nặng nhất trên những người sống trong nghèo khổ, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em”.

Các vị lãnh đạo tôn giáo Anh quốc cũng kêu gọi các chính phủ cộng tác với nhau và với những người khác để kiến tạo một quan niệm tích cực cho năm 2050, trong đó cuộc chiến chống thay đổi khí hậu không những là một cơ hội để chấm dứt việc đốt các nhiên liệu phiến thạch, nhưng còn thanh tẩy không khí và nước, giảm bớt sự phung phí lương thực, bảo đảm sự phân chia đúng đắn và công bằng các tài nguyên của trái đất và bảo vệ môi trường sinh sống mà chúng ta chia sẻ với tất cả các hình thức sự sống và chúng ta cũng lệ thuộc chúng để có sức khỏe”.

Trong số các vị ký vào tuyên ngôn chung Glasgow, có Đức cha Brian McGee, Chủ tịch Ủy ban các Giám mục Công giáo Ecosse đối thoại liên tôn, Đức giám mục John Arnold, đặc trách về vấn đề môi trường thuộc Hội đồng Giám mục Anh quốc.

(Vatican News 21-9-2021)

Add new comment

5 + 8 =