Đức Thánh cha: Tòa Thánh dấn thân giáo dục về nền văn hóa chăm sóc môi trường

Tòa Thánh dấn thân giảm bớt sự thải thán khí và giáo dục một nền văn hóa chăm sóc môi trường, một nền sinh thái toàn diện.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lập trường trên đây được Đức Thánh cha Phanxicô bày tỏ trong sứ điệp Video gửi Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến mong ước về khí hậu (High Level Virtual Ambition Summit), tiến hành hôm 12/12/2020 vừa qua, do Liên Hiệp Quốc, Anh và Pháp tổ chức, với sự cộng tác của Ý và Chile, năm năm sau Hiệp định ký tại Paris, ngày 12/12 năm 2015 về quyết tâm giảm bớt sự hâm nóng trái đất và số lượng thán khí thải ra. Đây là một bước tiến tới Hội nghị quốc tế gọi là COP26 sẽ tiến hành vào tháng Mười Một năm tới, tại thành phố Glasgow, thuộc xứ Ecosse.

Đức Thánh cha nhận định rằng: “đại dịch hiện nay và sự thay đổi khí hậu không những ảnh hưởng về môi trường, nhưng cả về mặt luân lý đạo đức, xã hội, kinh tế, chính trị, gây hại cho cuộc sống, nhất là nơi những người nghèo nhất và mong manh. Họ đang kêu gọi trách nhiệm của chúng ta trong việc dấn thân tập thể và liên đới, thăng tiến một nền văn hóa chăm sóc, đặt phẩm giá và công ích ở trung tâm.”

Đức Thánh cha cho biết Quốc gia thành Vatican đang nỗ lực đạt tới chỉ tiêu không còn thải ra thán khí, từ nay tới trước năm 2050. Trong thực tế, từ vài năm nay, Quốc gia này đang cố gắng quản lý môi trường, sử dụng hữu lý các nguồn tự nhiên, như nước và năng lượng, hiệu năng về năng lượng, di động lâu bền, tái trồng cây, quản lý đồ phế thải.

Đàng khác, Tòa Thánh đang dấn thân cổ võ một nền giáo dục về sinh thái toàn diện, tạo điều kiện cho một kiểu mẫu văn hóa phát triển và lâu bền, qui trọng tâm vào tình huynh đệ và sự liên minh giữa con người và môi trường. Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha cho biết ngài đã khai mạc Hiệp ước giáo dục toàn cầu, để giúp các trường và đại học Công giáo, với hơn 70 triệu học sinh ở năm châu, đồng thời cũng hỗ trợ nền kinh tế Phanxicô, với các nhà kinh tế, và doanh nhân trẻ, để thăng tiến những con đường mới, hầu vượt thắng sự nghèo nàn về năng lượng, đặt việc săn sóc công ích nơi trung tâm mọi chính sách quốc gia và quốc tế, giúp cho việc sản xuất lâu bền cả tại những nước có lợi tức thấp.

(Rei 12-12-2020)

Add new comment

1 + 3 =