Đức Thánh cha sẽ tiếp phái đoàn 13 người Pháp

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Ngày 3/9/2020 tới đây, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ tiếp riêng phái đoàn 13 người Pháp để đối thoại về mục vụ và môi sinh.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Phái đoàn do Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, hướng dẫn, và trong đó có ông Pablo Servigne, một người dấn thân bảo vệ môi trường.

Đài RCF (Radio Chrétienne Francophone), một mạng qui tụ 64 đài phát thanh Kitô tại Pháp, truyền đi hôm 25/8/2020 vừa qua, đưa tin trên đây, và cho biết trong phái đoàn cũng có ông Raphaël Cornu-Thénard, người sáng lập tổ chức Anuncio và Congrès Mission. Ông tuyên bố rằng đứng trước tình trạng cấp thiết về môi sinh, cần thực hiện một sự liên kết giữa đời sống Kitô và đời sống môi trường của chúng ta. Vấn đề thiêng liêng cũng có liên hệ tới vấn đề môi trường. Để thể hiện tinh thần tôn trọng và bảo vệ môi trường, phái đoàn 13 người sẽ không đến Roma bằng máy bay, nhưng bằng xe lửa và xe bus. Hành trình này lâu dài hơn, nhưng chắc chắn là không tạo ra khí thải gia tăng hiện tượng lồng kính cho trái đất.

Theo ông Raphaël Cornu-Thénard, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh cha với những người dấn thân bảo vệ môi trường, sẽ giúp kiến tạo những nhịp cầu giữa môi sinh và Tin mừng, và phổ biến sứ điệp Phúc âm. Cuộc tiếp kiến này cũng đánh dấu sự trở lại sinh hoạt bình thường của Đức Thánh cha sau thời kỳ cách ly vì đại dịch và kỳ hè.

(RCF 25-8-2020)

Add new comment

14 + 3 =