Đức Thánh cha khai mạc ngành học mới về bảo vệ môi trường tại Đại học Laterano

Sáng ngày 0710/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã đến Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma để khai mạc ngành học mới tại đây, và ghế giáo sư về môn “Tương lai việc giáo dục về sự bền vững”. Ngài khuyến khích Đại học này dấn thân giáo dục về việc bảo vệ môi trường, thăng tiến một nền sinh thái học toàn diện.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hiện diện tại buổi lễ khai mạc ở Đại thính đường của Đại học Laterano, đặc biệt có Đức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople, bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc, Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, cũng là Đại chưởng ấn của Đại học Laterano, cùng với các chức sắc, giáo sư và sinh viên đại học.

Trong diễn văn, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến nỗ lực của Đức Thượng phụ Bartolomaios trong việc bảo vệ thiên nhiên, đồng thời cho biết khi soạn thảo thông điệp Laudato sì về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, ngài đã nhận được nhiều ánh sáng từ phía Đức Thượng phụ.

Đức Thánh cha cũng nhận định rằng: “đứng trước những tai ương đang đe dọa trái đất với những thiệt hại gây ra cho khí hậu, nước và đất đai, và chính những đe dọa đối với sự sống trên trái đất, chúng ta không thể chỉ lập lại những khẳng định trên nguyên tắc, vì sự phức tạp của cuộc khủng hoảng về sinh thái đòi hỏi trách nhiệm, sự cụ thể và khả năng chuyên môn. Đó là những chọn lựa mà Đại học cần phải dấn thân đáp ứng. Đại học cũng có nhiệm vụ huấn luyện ý thức về môi sinh, phát triển sự nghiên cứu để bảo vệ căn nhà chung. Hoạt động của đại học được kêu gọi giúp cho con người hoán cải về sinh thái học toàn diện để bảo tồn sự huy hoàng của thiên nhiên, nhất là tái tạo sự hiệp nhất giữa các khoa học thiên nhiên và xã hội, với những gì mà những suy tư thần học, triết học và đạo đức học cống hiến và gợi ý cho các qui luật pháp lý và một quan niệm lành mạnh về kinh tế.

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng những mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc đề ra và cần đạt được từ nay đến năm 2030, trong kế hoạch phát triển dài hạn, dường như đang trở nên xa vời, cũng với những mục tiêu chuyên biệt về việc bảo vệ không khí, nước, khí hậu hoặc cuộc chiến chống nạn sa mạc lan rộng. Đức Thánh cha nói: “Có lẽ vì chúng ta chỉ gắn liền các mục tiêu ấy với một tương quan nguyên nhân - hậu quả, nhân danh chủ nghĩa duy hiệu năng, mà quên rằng “không có nền sinh thái học, nếu không có một nền nhân học thích đáng” (Laudato sì 118). Nếu không có một nền sinh thái học toàn diện đích thực, thì “sự chênh lệch mới không những không giải quyết các vấn đề, nhưng còn làm cho chúng gia tăng thêm” (ibid.). Vì thế, ý tưởng thành lập một ngành học về việc bảo vệ môi trường, tại Đại học này giúp các tín hữu quan tâm về môi trường, trong một sứ mạng được thực hiện nhờ những người được huấn luyện, kết quả của một kinh nghiệm thích hợp về giáo dục. Đây là một trách nhiệm càng trở nên nặng nề đứng trước những người bị loại trừ, bị bỏ rơi hoặc quên lãng vì sự suy thoái môi trường”.

(Sala Stampa 7-10-2021)

Add new comment

3 + 14 =