Đức Thánh cha khích lệ Hội nghị Liên đại học Argentina về Thông điệp Laudato sì

Từ ngày 01 đến 04/9/2021 tới đây, Hội nghị Liên đại học về Thông điệp Laudato sì của Đức Thánh cha Phanxicô sẽ được tiến hành tại Argentina.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hội nghị do Hội đồng Liên đại học quốc gia (CIN), Hội đồng các viện trưởng đại học tư lập và Hội đồng Giám mục Argentina tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 6 năm công bố Thông điệp “Laudato sì” của Đức Thánh cha về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Hội nghị sẽ tiến hành tại nhiều địa điểm và miền khác nhau tại Argentina.

Đức Thánh cha Phanxicô đặc biệt khích lệ sáng kiến này, và trong sứ điệp Video, ngài nói: “Tôi mong ước rằng nỗ lực này sẽ giúp gia tăng ý thức xã hội và ý thức về việc săn sóc căn nhà chung. Thông điệp Laudato sì không phải chỉ là một thông điệp “xanh”, nhưng còn là một thông điệp “xã hội”. Tôi hy vọng rằng Hội nghị này giúp nhìn thấy Thông điệp trong tất cả tầm mức và hệ luận của nó”.

Trong thông cáo, Ban Tổ chức cho biết Hội nghị Liên đại học sẽ là một môi trường trao đổi, với ý thức rằng “mọi thay đổi đều cần những động lực và một hành trình giáo dục” (LS 15), và các đại học có thể giữ một vai chính trong lãnh vực này.

Tham dự Hội nghị, sẽ có các chuyên gia quốc gia và quốc tế. Họ sẽ chia sẻ quan điểm của họ về cách đọc các dữ kiện để tìm kiếm một chương trình hành động mới, để ý đến sự phức tạp đa chiều của các hiện tượng, cộng tác trong nỗ lực giải thích và trong bối cảnh liên ngành, thảo luận về các hoạt động trong tương lai gần đây”.

Các bài thuyết trình, hội luận và các hoạt động khác sẽ giúp đối thoại về một số chủ đề chính trong Thông điệp Laudato sì của Đức Giáo hoàng, như phẩm giá con người, tình huynh đệ và đối thoại liên văn hóa, môi trường, phát triển nhân bản toàn diện, và quan điểm, đối thoại va gặp gỡ liên ngành”.

(Rei 24-8-2021)

Add new comment

1 + 0 =