Đức Thánh cha kêu gọi liên kết nỗ lực để bảo vệ trái đất

Trong sứ điệp Video nhân Ngày Trái đất, cử hành hôm 22/4/2021 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi mọi người, đặc biệt các vị hữu trách, đừng đi vào con đường tự hủy diệt, nhưng hành động can đảm và hiệp nhất để “kiến tạo một trái đất ngay chính, công bằng và an ninh về phương diện môi trường”.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngày Trái đất được khởi xướng hồi năm 1970 tại Mỹ, với một sứ điệp rõ ràng: sống trên một trái đất lành mạnh là một quyền của mọi người dân, nhưng cũng là một nghĩa vụ. Năm nay, Ngày Trái đất có chủ đề là “Phục hồi trái đất chúng ta”, nhắm cổ võ những sáng kiến mà mỗi người có thể đề ra để phục hồi hệ thống sinh thái của trái đất.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhận định rằng tình trạng trái đất và khí hậu hiện nay đang đòi những hành động cấp thời, không thể hoãn lại được. Và ngài cũng nhận xét rằng: “Đại dịch Covid-19 đang dạy chúng ta về sự lệ thuộc lẫn nhau... Cả hai tai ương hoàn vũ Covid-19 và khí hậu chứng tỏ chúng ta không còn thời gian để chờ đợi nữa. Thời gian thật sát nút, như đại dịch Covid-19 chứng tỏ, nhưng chúng ta có các phương tiện để đối phó, chống lại tình trạng hoang mang ngỡ ngàng”.

Trong sứ điệp ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh cha cũng chào thăm 40 vị lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, do chính phủ Mỹ tổ chức, và ngài nhắc nhở rằng “sáng kiến này đưa tất cả chúng ta lên đường, tiến về Hội nghị Thượng đỉnh tháng Mười Một năm nay về khí hậu tại Glasgow, bên Ecosse, và cụ thể hơn, chúng ta cần lãnh nhận trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ, chăm sóc và phát triển hồng ân chúng ta đã nhận lãnh”.

Đức Thánh cha không quên nhắc lại ngạn ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha: “Thiên Chúa luôn tha thứ, con người chúng ta thỉnh thoảng tha thứ, nhưng thiên nhiên không tha thứ nữa”. Khi người ta khởi sự cuộc phá hủy thiên nhiên, thì rất khó cầm hãm nó”.

(Vatican News 22-4-2021)

Add new comment

12 + 7 =