Đức Hồng y Tổng giám mục Manila tái khẳng định quyết tâm bảo vệ môi trường

Đức Hồng y José Advincula | Photo from Capiz Archdiocesan Youth Apostolate

Đức Hồng y José Advincula, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, tái khẳng định quyết tâm đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên trong các chiến dịch tại giáo phận của ngài.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong sứ điệp công bố ngày 07/8/2021 vừa qua, trong dịp khóa họp về Thừa tác vụ bảo vệ môi trường của Tổng giáo phận Manila, Đức Hồng y Advincula nói: “Các tín hữu có thể chờ đợi sự ủng hộ hoàn toàn và sự bảo trợ của tôi đối với cuộc tranh đấu của chúng ta trong nỗ lực bảo vệ môi trường”.

Đức Hồng y cũng kêu gọi mỗi người hãy dành ưu tiên và đáp ứng các quan tâm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội. Ngài nói: “Mặc dù ngày nay chúng ta đang chú tâm đến đại dịch chúng ta đang trải qua, nhưng chúng ta không thể làm ngơ không biết đến các vấn đề môi trường. Quan tâm này phải được coi là ưu tiên”.

Đức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Manila ví việc bảo vệ môi trường giống như bảo vệ sức khỏe của mỗi người, mọi người cần bảo vệ các loại thụ tạo giống như chúng ta đang cố gắng bảo vệ bản thân chống lại Coronavirus. Chúng ta đang làm tất cả những gì có thể để phòng ngừa sự lây nhiễm và lan tràn của Covid-19, chúng ta cũng cần làm như vậy để săn sóc môi trường của chúng ta”.

Sứ điệp của Đức Hồng y Advincula được gửi đến hơn 220 linh mục và nhân viên trong Tổng giáo phận Manila, nhóm họp trực tuyến để chuẩn bị cho việc cử hành “Mùa Tạo Dựng”, vào tháng Chín tới đây. Đức Hồng y nói: “Thật là điều thích hợp vì giữa mùa đại dịch, chúng ta tiếp tục cử hành “Mùa Tạo Dựng” và gây ý thức nơi anh chị em chúng ta về nghĩa vụ tập thể, là những người quản lý môi trường đáng tín nhiệm”. Ngài khích lệ các tín hữu làm cho giáo huấn của Đức Thánh cha Phanxicô trong thông điệp “Laudato sì”, về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung, được thể hiện trong đời sống thường nhật của chúng ta. Trong ý hướng này, việc cử hành “Mùa Tạo Dựng” là sự đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh cha Phanxicô mong mỗi người hãy hoán cải về phương diện môi sinh.

“Mùa Tạo Dựng” là một chương trình đại kết hoàn cầu, tiến hành từ ngày 1 tháng Chín đến ngày 4 tháng Mười mỗi năm, năm nay có chủ đề là: “Một căn nhà cho mọi người? Đổi mới căn nhà của Thiên Chúa”.

(Licas 10-8-2021)

Add new comment

2 + 3 =