Đức Hồng y Barreto, tân Chủ tịch Liên mạng REPAM

Đức Hồng y Pedro Barreto | Vatican News

Đức Hồng y Pedro Barreto, dòng Tên, Tổng giám mục giáo phận Huancayo, bên Peru được cử làm tân Chủ tịch Liên mạng các Giáo hội miền Amazzonia, gọi tắt là REPAM, kế nhiệm Đức Hồng y Claudio Hummes.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Barretto năm nay 76 tuổi (1944), cho đến nay là Phó chủ tịch Liên mạng REPAM, được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Hồng y cách đây 2 năm (2018). Ngài sẽ chính thức nhận nhiệm vụ chủ tịch REPAM, từ ngày 9/11 tới đây, nhân dịp khóa họp trực tuyến của Liên mạng này, qui tụ các Giáo hội tại chín nước thuộc miền Amazzonia ở Nam Mỹ. Đức Hồng y Claudio Hummnes, dòng Phanxicô Brazil, nguyên là Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, năm nay 86 tuổi (1934), tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hội miền Amazzonia, gọi tắt là CEAMA.

Trong thông cáo công bố hôm 14/10/2020 vừa qua, Đức Hồng y Hummes cho biết mục đích của Liên mạng Giáo hội miền Amazzonia, hay là REPAM, là “kiến tạo tại Mỹ châu sự ý thức về tầm quan trọng của miền Amazzonia đối với toàn thể nhân loại; thiết lập giữa các Giáo hội địa phương ở các nước Nam Mỹ thuộc vùng Amazzonia một nền mục vụ chung, với ưu tiên là thiết lập một kiểu mẫu phát triển dành ưu tiên cho người nghèo và phục vụ công ích”. Đây là một công tác nhắm thăng tiến một Giáo hội với khuôn mặt Amazzonia và chăm sóc căn nhà chung, ưu tiên dành cho các thổ dân bản địa và các cộng đoàn dễ bị tổn thương, để họ có thể là những chủ thể ưu tiên về lịch sử của họ”.

(Vatican News 14-10-2020)

Add new comment

3 + 0 =