Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường chống thay đổi khí hậu

Đức Tổng giám mục Bernardito Auza | Vatican News

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, kêu gọi gia tăng dấn thân đạt tới các mục tiêu Hiệp Ước Paris về sự thay đổi khí hậu.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Tuy có những thiếu sót nhưng vẫn có thể cải tiến

Đức Tổng giám mục Auza đưa ra kêu gọi trên đây tại Diễn đàn thường niên đầu tiên về việc phục hồi khí hậu hoàn cầu nhóm họp hôm 17/09/2019 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng theo Phúc trình đặc biệt của Hội đồng thế giới về khí hậu (IPCC), công bố hồi tháng 10 năm ngoái (2018), “hiện nay có một sự thiếu sót tỏ tường trong nỗ lực của các quốc gia chu toàn những cam kết đã thông qua trong Hiệp ước Paris về sự thay đổi khí hậu”. Tuy nhiên, Phúc Trình cũng cho thấy vẫn còn có thể ngăn chặn sự hâm nóng trái đất, nhưng cần phải có những cố gắng nhiều hơn và có thêm các biện pháp. Và đó là mục tiêu ưu tiên của Hội nghị Thượng Đỉnh tới đây của Liên Hiệp Quốc về khí hậu.

Nỗ lực của Giáo Hội

Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, người Philippines. Ngài cho biết Giáo Hội Công Giáo cũng rất tích cực dấn thân giảm bớt các thán khí. “Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn nhấn mạnh rằng việc tiến tới sự giảm bớt các thán khí không phải chỉ là một vấn đề thuộc lãnh vực kỹ thuật, nhưng trước tiên là vấn đề cách hành xử của con người, như việc tiêu thụ và lối sống có ảnh hưởng đến việc sản xuất. Vì thế cần có sự tìm kiếm những con đường mới mẻ để thăng tiến đặc tính dài hạn, lâu bền, trong việc sản xuất và tiêu thụ cũng như trong lối sống của con người, có thể giảm bớt rất nhiều các thán khí”.

Cổ võ sự “tái tạo khí hậu”

Sau cùng, Đức Tổng giám mục Auza đề cao ý kiến tái tạo, hay phục hồi, khí hậu (climate restoration), như một mục tiêu lớn cần đạt tới, nghĩa là trong vòng 1 hoặc 2 thế hệ, đưa nhiệt độ trái đất trở lại mức độ ở thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghệ. (KNA 18-9-2019)

Add new comment

10 + 1 =