Phong chân phước cho cha Michael McGivney vào ngày 31/10/2020

A large oil painting of Father Michael J. McGivney by Antonella Cappuccio | flickr.com/Sean

Bộ phong thánh cho biết vị tôi tớ Chúa, cha Michael McGivney, người sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo, sẽ được phong chân phước vào ngày thứ Bảy, 31/10 năm nay.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Cha Michael McGivney sinh năm 1852 và qua đời năm 1890 tại Hoa Kỳ, sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo cách đây hơn 130 năm, tại thành phố New Haven, bang Connecticut, vào năm 1882. Thoạt đầu, hội nhắm giúp đỡ các góa phụ và gia đình họ, sau khi chồng qua đời. Dần dần hội bác ái này lớn mạnh và hiện có hơn hai triệu hội viên, thuộc 16.000 chi hội trên thế giới, phần lớn tại Hoa Kỳ và Canada. Hội chuyên hoạt động bác ái và nổi bật “lòng kính mến và trung thành không lay chuyển” của các hội viên đối với người kế vị thánh Phêrô.

Năm 2018, các Hiệp sĩ Colombo đã giúp hơn 185 triệu Mỹ kim cho các công tác bác ái và trên 76 triệu giờ thiện nguyện, được đánh giá vào hơn một tỷ 900 triệu Mỹ kim.

Về mặt dân sự, Hiệp sĩ Colombo cũng là một công ty bảo hiểm sinh mạng cho các hội Viên.

Ngày 27/5 năm nay, Bộ phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của đấng đáng kính, cha Michael McGivney: một thai nhi bị bệnh nặng nhưng được chữa lành trong lòng mẹ hồi năm 2015, sau khi gia đình em cầu xin cha Givney cứu giúp.

Lễ phong chân phước cho cha McGivney sẽ được cử hành tại quê hương của cha ở bang Connecticut.

(CNA 24-7-2020)

Add new comment

1 + 0 =