Lễ phong chân phước tại Venezuela ngày 30/4/2021

Photo: prensacelam.org

Hôm 24/3/2021, Đức Hồng y Baltazer Porras, Tổng giám mục Mérida, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, cho biết lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, bác sĩ Gregorio Hernández Cisneros, sẽ được cử hành vào ngày 30 tháng Tư tới đây, tại sân vận động Đại học trung ương của Venezuela.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong cuộc họp báo, Đức Hồng y Porras cho biết địa điểm vừa nói được chọn làm nơi cử hành lễ phong chân phước vì chính tại Đại học này bác sĩ Hernández Cisneros đã học hành và tốt nghiệp, giảng dạy và đã nghiên cứu canh tân y khoa. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh cha chủ sự lễ phong chân phước. Đức Hồng y đã từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, trước khi được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hiện diện tại buổi lễ cũng sẽ có Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh. Sau đó, Đức Hồng y sẽ chủ sự thánh lễ tại Isnotù, bang Trujillo, nơi sinh của vị chân phước mới.

Gregorio Hernándes sinh năm 1864, trưởng nam trong sáu anh em, đậu bác sĩ tại thủ đô Caracas và du học thêm tại Paris, Berlin, Madrid và New York, làm giáo sư đại học, du nhập việc dùng kính hiển vi tại Venezuela và thành lập ghế giáo sư vi trùng học tại đại học Caracas. Ông hành nghề như một sứ mạng, tận tụy săn sóc những người túng thiếu nhất, dùng tiền lương để mua thuốc men cho họ.

Đức tin mạnh mẽ dẫn bác sĩ Gregorio Hernándes đi tu dòng Chartreux tại Farneta, tỉnh Lucca Italia, năm 1908 khi được 44 tuổi, nhưng vì lý do sức khỏe, ông phải trở về Venezuela. Nhưng sau đó, ông trở lại Italia để học thần học, nhưng không theo đuổi công trình này lâu vì bị bệnh. Ông gia nhập dòng Ba Phan Sinh tại thế. Trong thời dịch Tây Ban Nha, ông săn sóc các bệnh nhân. Ngày 29/6 năm 1919, trên đường đi đến một nhà thuốc tây ở thủ đô Caracas để mua thuốc cho một nữ bệnh nhân già, ông bị tai nạn giao thông và từ trần ít lâu, sau khi được chở tới nhà thương cứu cấp, miệng còn kêu cầu Đức Mẹ.

Ngày 19/6 năm ngoái (2020), Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu Vị Tôi tớ Chúa Hernández Cisneros, và mở đường cho việc phong chân phước.

(Prensa Celam 24-3-2021)

Add new comment

4 + 13 =