Kỷ niệm năm mươi năm thánh Têrêsa Avila được phong Tiến sĩ Hội thánh

Photo: Lawrence OP

Trong những ngày này, từ 12 đến 15/4/2021, một hội nghị quốc tế đang tiến hành tại Avila, Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thánh nữ Têrêsa Avila, cũng gọi là thánh nữ Têrêsa Chúa Giêsu, được tôn phong Tiến sĩ Hội thánh.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Thánh nữ Têrêsa sinh năm 1515 trong một gia đình quí tộc tại thành phố Avila, gia nhập dòng Cát Minh và về sau đã cải tổ dòng này thành dòng Cát Minh Nhặt Phép (OCD), cùng với thánh Gioan Thánh Giá trong ngành nam của dòng. Công trình cải tổ này đã được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1580, hai năm trước khi thánh nữ qua đời. Tính đến lúc đó, thánh Têrêsa đã thành lập được 30 đan viện. Thánh Têrêsa Avila là tác giả của nhiều tác phẩm thần bí. Ngày 27/9/1970, Đức Thánh cha Phaolô VI đã tôn phong thánh Têrêsa là Nữ Tiến sĩ Hội thánh đầu tiên của Giáo hội.

Hội nghị quốc tế về thánh nữ Têrêsa Chúa Giêsu diễn ra tại Avila dưới dạng trực tuyến, với sự tham dự của nhiều diễn giả, chuyên gia.

Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi sứ điệp cho Đức cha José María Gil Tamayo, Giám mục giáo phận Avila sở tại và các tham dự viên Hội nghị quốc tế tại đây, trong đó ngài đề cao thánh nữ như mẫu gương về lòng can đảm và về tình mẫu tử thiêng liêng. Đức Thánh cha viết: “Mặc dù năm thế kỷ đã trôi qua từ cuộc sống của thánh nữ, ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã thắp lên trong thánh nữ Têrêsa tiếp tục chiếu tỏa trong thế giới này, một thế giới luôn cần những chứng nhân can đảm, có khả năng phá vỡ mọi hàng rào, dù đó là hàng rào thể lý, hiện sinh hay văn hóa... Qua các tác phẩm, thánh nữ Têrêsa Avila tiếp tục nói với chúng ta ngày nay và các sứ điệp của người được mở ra cho tất cả mọi người. Thánh nữ Têrêsa là người bạn, người đồng hành và là người hướng đạo trong cuộc lữ hành trần thế của chúng ta, mang lại an toàn và bình an cho tâm hồn”.

Đức Thánh cha cũng mô tả thánh nữ Têrêsa là một phụ nữ ngoại thường, như thánh Phaolô VI đã từng nói, “lòng can đảm, sự thông minh và kiên trì của thánh nữ, cùng với sự nhạy cảm đối với vẻ đẹp, và tình mẫu tử thiêng liêng đối với những người đọc các tác phẩm của người, là một thí dụ nổi bật về vai trò đặc biệt mà các phụ nữ có thể thi hành trong lịch sử Giáo hội và xã hội”.

Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tham dự Hội nghị quốc tế về thánh Têrêsa Avila, tiếp tục phổ biến giáo huấn của thánh nữ.

Cho đến nay, sau Têrêsa Avila, còn có thêm ba thánh nữ khác được tôn làm Tiến sĩ Hội thánh, đó là thánh nữ Catarina Siena, dòng Đaminh người Ý, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dòng Cát Minh nhặt phép người Pháp và thánh nữ Hildegard von Bingen, Viện mẫu dòng Biển Đức người Đức.

(CNA 13-4-2021)

Add new comment

1 + 0 =