Giáo phận Cần Thơ: Thông báo về ngày Giỗ của Tôi Tớ Chúa Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Nguồn: gpcantho.com

Add new comment

10 + 6 =