Chị Pauline Jaricot: Nguồn gợi hứng truyền giáo ngày nay

Pope Francis incenses an image of Pauline Jaricot | Vatican News

“Chị Pauline Jaricot là nguồn gợi hứng về truyền giáo cho chúng ta ngày nay”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Tadeusz Nowak, người Ba Lan, thuộc dòng Hiến Sinh thừa sai Đức Mẹ vô nhiễm, OMI, Tổng thư ký Hội truyền bá đức tin, tuyên bố như trên trong bài thuyết trình tại khóa họp, từ ngày 08 đến ngày 11 tháng Hai vừa qua, của các Hội Giáo hoàng truyền giáo Âu châu, nhóm tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, với sự tham dự của các đại diện của 18 quốc gia.

Chị Pauline Jaricot là một nữ giáo dân người Pháp đã thành lập Hội Truyền Bá đức tin cách đây 200 năm và sẽ được phong chân phước vào ngày 22 tháng Năm tới đây tại Lyon.

Cha Tadeusz Nowak đã nói về đề tài “Bản chất và đoàn sủng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, cùng với chỗ đứng và sứ mạng của các Hội này trong Giáo hội hoàn vũ và tại mỗi Giáo hội địa phương”. Cha giải thích rằng đoàn sủng là để phục vụ tình hiệp thông của Giáo hội và phải được xây dựng trên tình yêu: “Chúng ta có thể có những ý tưởng xuất sắc để lạc quyên tiền cho các xứ truyền giáo, nhưng nếu chúng ta không có tình yêu, thì việc làm đó là vô ích. Vì thế, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo được kêu gọi tái cảm nghiệm và sống đoàn sủng của chị Pauline Jaricot. Nữ giáo dân Công giáo người Pháp này đã nhận được một đoàn sủng, như kết quả cuộc hoán cải sâu đậm. Sau khi chịu bao nhiêu đau khổ, chị đã cởi mở đối với mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, khi nghe người em trai là chủng sinh chuẩn bị đi truyền giáo, nói về những khó khăn của công cuộc loan báo Tin mừng, chị Jaricot cảm thấy cần phải làm một cái gì”.

Cha Tổng thư ký Hội Giáo hoàng truyền bá đức tin đã nhấn mạnh một số nét sáng ngời của chị Pauline Jaricot: một đàng, chị hăng say nhiệt thành với công việc loan báo Tin mừng, đến độ không thể dừng lại, nhưng đàng khác, lòng nhiệt thành này dựa trên việc cầu nguyện mà chị đặt nơi Chúa Kitô. Sau cùng, chị xác tín tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ điều chúng ta có, dù là của cải thiêng liêng hay của cải vật chất. Dưới ánh sáng đó, cha Tổng thư ký cảnh giác các vị giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đừng quên đoàn sủng sáng lập, và cha nói: “Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo không phải là một cơ quan quyên tiền, hay một tổ chức từ thiện, đây không phải là đoàn sủng của hội. Vấn đề ở đây là cầu nguyện và chia sẻ của cải để Giáo hội có thể ăn rễ trong thế giới”.

Trong chiều hướng đó, cha Nowak mời gọi các vị giám đốc đừng nhìn bản thân với các vấn đề của mình, nhưng hãy liên kết với những gì chị Jaricot muốn để làm cho đoàn sủng được sinh động. Các vị giám đốc hãy có tinh thần sáng tạo, thiết lập các mạng trong các giáo phận, kêu gọi sự cộng tác và dấn thân của các giáo dân và tu sĩ”.

(Fides 12-2-2022)

Add new comment

2 + 7 =