Vì đau chân, Đức Thánh cha không chủ tế Lễ Mình Thánh Chúa

Photo: Vatican News

Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết chiều thứ Năm, ngày 16 tháng Sáu tới đây, vì đau chân nên Đức Thánh cha Phanxicô không chủ sự Lễ Mình Thánh Chúa và cuộc rước kiệu sau đó, theo truyền thống.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông cáo nói rằng: “vì những giới hạn, Đức Thánh cha phải chịu do bệnh đau chân và vì những cần thiết đặc thù về phụng vụ của buổi cử hành nên ngài sẽ không cử hành thánh lễ và cuộc rước kiệu với phép lành Mình Thánh Chúa”.

Trong hai năm qua, vì đại dịch Covid-19, Đức Thánh cha chỉ cử hành thánh lễ tại Bàn thờ Ngai Tòa trong Đền thờ thánh Phêrô với số tín hữu tham dự giới hạn, chứ không phải tại thềm Đền thờ thánh Gioan Laterano với cuộc trước Thánh Thể qua đường phố cho đến Đền thờ Đức Bà Cả.

Năm nay, thánh lễ này sẽ được Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Đền thờ thánh Phêrô và cũng là Tổng đại diện của tại thành Vatican, chủ sự tại Ban thờ Ngai Tòa trong Đền thờ thánh Phêrô, lúc 10 giờ 30, thứ Năm 16 tháng Sáu. Cuối thánh lễ sẽ có cuộc rước và phép lành Mình Thánh Chúa. (Vatican News 13-6-2022)

Tuy không cử hành thánh lễ ngày 16 tháng Sáu tới đây, nhưng Đức Thánh cha thông báo: Chúa nhật, ngày 03 tháng Bảy ngài sẽ cử hành thánh lễ với Cộng đoàn các tín hữu Congo tại Đền thờ thánh Phêrô.

Trong buổi tiếp kiến 56 thành viên Tổng tu nghị Hội thừa sai Phi châu, sáng ngày 13 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha lấy làm tiếc vì phải hoãn lại cuộc viếng thăm tại hai nước Phi châu: Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan, dự kiến từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy tới đây. Đức Thánh cha thông báo: “Chúng tôi sẽ đưa Kinshasa đến Đền thờ thánh Phêrô, tại đó chúng tôi sẽ cử hành thánh lễ với tất cả mọi người Congo ở Roma, họ đông đảo!”

Lẽ ra, Chúa nhật, ngày 03 tháng Bảy Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại phi trường Ndolo ở thủ đô Kinshasa của Congo và ban tổ chức cho rằng sẽ có tới hàng triệu tín hữu tham dự thánh lễ này.

(Vatican News 13-6-2022)

Add new comment

10 + 10 =