Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Chúng ta hãy năng cầu nguyện với Chúa Thánh Linh để nên tông đồ của Chúa Giêsu

Photo: Vatican Media

Lúc 9 giờ sáng thứ Tư, 22 tháng Hai năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng 6.000 hữu hành hương, tại Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Mở đầu, sau lời chào phụng vụ, là phần tôn vinh Lời Chúa với bài đọc ngắn, trích từ đoạn 28 trong Tin mừng theo thánh Matthêu (18-20):

[Chúa Giêsu đến gần các môn đệ] và nói với họ: “Mọi quyền bính trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở nên môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy cho họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Và này đây, Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Bài giáo lý

Tiếp đến, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về “sự hăng say loan báo Tin mừng: lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu”. Bài thứ năm này có tựa đề: “Chúa Thánh Linh: Đấng giữ vai chính trong việc loan báo”.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong hành trình huấn giáo của chúng ta về sự hăng say loan báo Tin mừng, hôm nay chúng ta tái khởi hành từ những lời Chúa Giêsu mà chúng ta đã nghe: “Các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28.19). Chúa Phục Sinh nói: “Các con hãy đi” không phải để dạy đạo lý hoặc chiêu dụ tín đồ, nhưng là làm cho người ta trở thành môn đệ, nghĩa là mang lại cho mỗi người cơ hội được tiếp xúc với Chúa Giêsu, nhận biết Chúa và yêu mến Chúa. Hãy đi rửa tội cho họ: Làm phép rửa có nghĩa là dìm mình và vì thế, trước khi chỉ một hành động phụng vụ, nó biểu lộ một hành động sinh tử: dìm cuộc sống của mình trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh; hằng ngày cảm thấy niềm vui vì sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng hoạt động trong chúng ta, trong cùng tinh thần của chúng ta.

Thông truyền Thánh Linh

Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ - và cả chúng ta -: “Các con hãy đi”, Ngài không những chỉ thông truyền một lời nói. Không phải vậy. Cùng thông truyền Thánh Linh, vì chỉ nhờ Người, nhờ Thánh Linh, ta có thể nhận lãnh sứ mạng của Chúa Kitô và tiến hành sứ mạng ấy (Xc Ga 20,21-22). Thực vậy, các môn đệ khép kín trong Nhà Tiệc Ly vì sợ hãi cho đến Ngày Lễ Ngũ Tuần và Chúa Thánh Linh ngự xuống trên họ (Xc Cv 2,1-23). Với sức mạnh của Chúa, các ngư phủ ấy, phần lớn là thất học, sẽ thay đổi thế giới. Vì thế, việc loan báo Tin mừng, chỉ được thực hiện trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, Đấng đi trước các thừa sai và chuẩn bị các tâm hồn: chính Ngài là “động cơ của việc loan báo Tin mừng”.

Vai trò chính yếu của Thánh Linh

“Chúng ta khám phá điều đó trong Tông đồ Công vụ, trong đó nơi mỗi trang ta thấy người giữ vai chính trong việc loan báo không phải là các ông Phêrô, Phaolô, Stêphanô hay Philipphê, nhưng là Chúa Thánh linh. Vẫn trong Tông đồ Công vụ, có kể lại một thời điểm quan trọng trong Giáo hội sơ khai, cũng có thể nói nhiều điều cho cả chúng ta. Hồi đó cũng như ngày nay, cùng với những an ủi, không thiếu những sầu muộn, vui mừng kèm theo những lo âu. Một bận tâm đặc biệt là: phải cư xử thế nào với những dân ngoại gia nhập đức tin, với những người không thuộc dân Do thái. Họ có phải tuân giữ những quy định của Luật Môsê hay không? Đó không phải là một vấn đề nhỏ. Có hai nhóm, một là những người cho rằng việc tuân giữ Luật Môsê là điều không thể từ khước được. Hai là có những người khác thì cho là không buộc. Để phân định, các tông đồ họp nhau, trong khóa họp được gọi là “Công đồng Jerusalem”, Công đồng đầu tiên trong lịch sử. Làm sao giải quyết vấn đề khó khăn ấy? Lẽ ra, người ta có thể tìm một sự dung hòa giữa truyền thống và đổi mới: một số quy luật cần phải tuân giữ và những điều khác thì bỏ qua. Thế nhưng các tông đồ không theo sự khôn ngoan loài người, nhưng theo hoạt động của Thánh Linh, Đấng đã đi trước họ, khi ngự xuống trên dân ngoại giống như họ.

Lắng nghe Thánh Linh

“Và vì thế, khi gỡ bỏ mọi nghĩa vụ theo Lề Luật, các tông đồ thông báo những quyết định chung kết “do Thánh Linh và chúng tôi” đề ra (Xc Cv 15,28). Cùng nhau, không chia rẽ, họ lắng nghe Chúa Thánh Linh. Và Chúa dạy một điều còn giá trị đến ngày nay: mọi truyền thống tôn giáo là hữu ích, nếu tạo điều kiện dễ dàng cho sự gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng quyết định lịch sử của Công đồng đầu tiên, mà cả chúng ta cũng được hưởng, được thúc đẩy từ một nguyên tắc, nguyên tắc về việc loan báo: trong Giáo hội, tất cả cần được đối chiếu với những đòi hỏi của việc loan báo Tin mừng; không theo những ý kiến của những người bảo thủ hay cấp tiến, nhưng theo điều này là: để Chúa Giêsu đi tới cuộc sống của dân chúng. Vì thế, mỗi chọn lựa, tập tục, cơ cấu và truyền thống cần được đánh giá theo mức độ nó có giúp cho việc loan báo Chúa Kitô hay không.

Thánh Linh soi sáng Giáo hội

Như thế, Chúa Thánh Linh chiếu sáng trên hành trình của Giáo hội. Thực vậy, Chúa không phải chỉ là ánh sáng của các tâm hồn, nhưng còn là ánh sáng hướng dẫn Giáo hội: làm sáng tỏ, giúp phân biệt, phân định. Vì thế, cần khẩn cầu Chúa Thánh Linh thường xuyên; chúng ta cũng cầu khẩn Chúa ngày hôm nay, vào đầu Mùa chay này. Vì trong tư cách là Giáo hội, chúng ta có thể có thời gian và không gian được xác định rõ ràng, các cộng đoàn, các dòng tu và phong trào có tổ chức chặt chẽ, nếu không có Thánh Linh, thì sẽ là những hữu thể vô hồn. Giáo hội, nếu không cầu nguyện và khẩn xin Chúa Thánh Linh, thì sẽ khép kín vào mình, trong những tranh luận vô ích và làm kiệt sức, trong những thái độ cực đoan làm hao mòn, trong khi ngọn lửa truyền giáo tắt lịm. Trái lại, Thánh Linh làm cho chúng ta ra ngoài, thúc đẩy chúng ta loan báo đức tin để củng cố chúng ta trong đức tin, ra đi thi hành sứ mạng để tìm lại chúng ta là ai. Vì thế, thánh Phaolô tông đồ nhắn nhủ: “Anh chị em đừng dập tắt Thánh Linh” (1 Th 5,19). Chúng ta hãy năng cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, khẩn xin Chúa, hằng ngày xin Chúa Thánh Linh thắp lên trong chúng ta ánh sáng của Ngài. Chúng ta hãy làm như vậy trước mỗi cuộc gặp gỡ, để trở thành tông đồ của Chúa Giêsu với những người chúng ta gặp gỡ.

Bắt đầu từ Thánh Linh

Anh chị em, chúng ta hãy khởi hành và tái khởi hành từ Chúa Thánh Linh trong tư cách là Giáo hội. “Điều chắc chắn quan trọng là khi đề ra các chương trình mục vụ của chúng ta cần khởi hành từ những cuộc điều tra về xã hội học, những phân tích, từ danh sách những khó khăn, những mong đợi và những than vãn. Nhưng điều quan trọng hơn nhiều, đó là khởi hành từ những kinh nghiệm về Chúa Thánh Linh: đó là một sự khởi hành đích thực. Vì thế cần tìm kiếm, liệt kê, nghiên cứu, giải thích những kinh nghiệm ấy. Đó là một nguyên tắc cơ bản trong đời sống thiêng liêng, được gọi là chỗ đứng thứ nhất của sự an ủi trên sự sầu muộn. Thứ nhất có Chúa Thánh Linh Đấng an ủi, hồi sinh, soi sáng, thúc đẩy; tiếp đến sẽ có cả những sầu muộn, đau khổ, bóng tối, nhưng nguyên tắc để tiến hành trong tăm tối là ánh sáng của Chúa Thánh Linh” (C.M. Martini, Evangelizzazione nella consolazione dello Spirito, 25-9-1977). Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có cởi mở đối với ánh sáng ấy hay không, chúng ta có dành chỗ cho ánh sáng ấy hay không: Tôi có cầu xin Chúa Thánh Linh không? Tôi có để cho mình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Đấng mời gọi tôi đừng khép kín nơi mình nhưng mang Chúa Giêsu, làm chứng về chỗ đứng thứ nhất của sự an ủi từ Thiên Chúa trên sự sầu muộn của thế gian hay không?

Chào thăm và kêu gọi

Sau bài huấn giáo của Đức Thánh cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và những lời chào thăm của ngài gửi đến các nhóm hành hương bằng các thứ tiếng: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan.

Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nói: “Vào đầu Mùa chay này, tôi khuyến khích anh chị em đặc biệt chăm sóc các thừa sai đang hăng say loan báo Tin mừng ở các nơi trên thế giới. Tôi chúc lành sáng kiến “Các thừa sai Mùa chay”, qua đó anh chị em hỗ trợ các thừa sai Ba Lan bằng kinh nguyện và chay tịnh. Công việc này cũng hướng tới những thừa sai đang ở lại Ucraina bị tàn phá vì chiến tranh, mang lại sự nâng đỡ và hy vọng cho dân chúng tại đất nước đau thương này. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình!

Khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến các học sinh tại một số trường học, chào thăm các em Vườn trẻ ở Ferentino và các công dân Sri Lanka sinh sống ở thành phố Napoli, nam Ý.

“Sau cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, bệnh nhân và người cao niên cũng như các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở rằng: “Hôm nay bắt đầu Mùa chay, là mùa ưu tiên để hoán cải và thống hối cho tinh thần chúng ta. Tôi muốn anh chị em gia tăng cầu nguyện trong thời kỳ này, suy niệm Lời Chúa và phục vụ các anh chị em khác.

Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh cha kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.

Add new comment

2 + 5 =