Thành lập Ngân quỹ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I | Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô đã thành lập Ngân quỹ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, tại Vatican chiếu theo giáo luật và luật pháp của quốc gia thành Vatican, và bổ nhiệm Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm Chủ tịch Ngân quỹ này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Gioan Phaolô I

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I là vị Giáo hoàng 33 ngày; đắc cử ngày 26/8/1978, kế nhiệm thánh Giáo hoàng Phaolô VI, và qua đời ngày 28/9 sau đó, thọ 66 tuổi.

Đức Gioan Phaolô I tục danh là Albini Luciani, sinh tại giáo phận Belluno, năm 1912, thụ phong linh mục năm 1935, lúc mới 23 tuổi, và được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto năm 1958, khi được 46 tuổi. 12 năm sau, 1970, ngài được bổ nhiệm làm Thượng phụ thành Venezia, rồi thăng Hồng y năm 1973.

Án phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng được khởi sự ngày 23/11/2003 và cách đây gần 3 năm, hồi tháng 11 năm 2017, Đức Thánh cha Phanxicô đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô I. Bộ Phong thánh đang cứu xét phép lạ để tiến tới việc phong chân phước.

Đấng Đáng kính Gioan Phaolô I là một mục tử gần dân, quy trọng tâm vào những gì là cốt yếu của đức tin, và đặc biệt nhạy cảm về xã hội. Giáo huấn và gương sống của ngài rất thời sự với những nét nổi bật là sự gần gũi, khiêm tốn, đơn sơ, nhấn mạnh lòng thương xót của Chúa, yêu thương và liên đới với tha nhân.

Mục đích Ngân quỹ

Thông cáo do Phòng báo chí Tòa Thánh công bố, hôm 28/4/2020, cho biết Đức Thánh cha thiết lập Ngân quỹ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, qua Phúc chiếu gửi Đức Hồng y Pietro Parolin, ngày 17/02/2020 với mục đích:

  • Bảo tồn gia sản văn hóa, tôn giáo và giáo huấn do Đức Gioan Phaolô I để lại;
  • Thăng tiến các sáng kiến như các cuộc hội nghị, hội luận, các khóa học hội về Đức Cố Giáo hoàng.
  • Thiết lập và trao tặng giải thưởng và học bổng, lo việc ấn hành các sách báo nghiên cứu về Đức Gioan Phaolô I.

Thông cáo cho biết, chiếu theo nội quy, Đức Hồng y Chủ tịch Pietro Parolin đã bổ nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, với nhiệm kỳ năm năm, trong đó có Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, bà Stefania Falasca, một ký giả, làm Phó Chủ tịch Ngân quỹ.

(Sala Stampa 28-4-2020)

Add new comment

3 + 7 =