Sứ điệp video của Đức Thánh cha về Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisboa

Photo: Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các bạn trẻ cùng nhau vượt khỏi những cuộc khủng hoảng, trở nên tốt đẹp hơn và chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ đặc sắc, với tinh thần sáng tạo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ, đang dấn thân chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, Bồ Đào Nha, từ ngày 01 đến 06 tháng Tám năm tới (2023) và nhận xét rằng: “Chúng ta đi từ cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác; chúng ta đã ra khỏi cuộc khủng hoảng vì đại dịch, và tiến tới một cuộc khủng hoảng kinh tế, và nay chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng chiến tranh là một trong những tai ương tệ hại nhất có thể xảy ra!”

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh cha mời gọi các bạn trẻ làm cho cuộc gặp gỡ giới trẻ được sinh động, tươi mát và có tinh thần sáng tạo, chứ không rập theo bóng của những Ngày Quốc tế Giới trẻ khác. Ngài trưng dẫn câu nói của chân phước Carlo Acutis, qua đời lúc mới 15 tuổi, nhắc nhở rằng chúng ta được kêu gọi là những nguyên bản chứ không phải là những bản sao chụp.

Đức Thánh cha nói: “Chúng ta khắc phục các cuộc khủng hoảng, cùng nhau nhưng không lẻ loi một mình. Các cuộc khủng hoảng gây thử thách cho chúng ta để chúng ta ra khỏi đó và được tốt đẹp hơn. Từ cuộc khủng hoảng, chúng ta không tiếp tục như cũ: hoặc ta trở nên tốt đẹp hơn hoặc tệ hơn. Và thách đố chúng ta đang có trước mặt là ra khỏi khủng hoảng trở nên tốt hơn”.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha mời gọi các bạn trẻ hãy có “tinh thần sáng tạo, hãy là những thi sĩ! Hãy sáng tác một bài thơ khi nhìn đến tháng Tám năm tới”. Sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi hãy cầu nguyện, và hứa chính ngài cầu nguyện cho các bạn trẻ sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tới đây, để cuộc gặp gỡ này được phong phú, từ đó các bạn trẻ trở nên tốt đẹp hơn trước”.

(Vatican News 7-3-2022)

Add new comment

3 + 8 =