Sứ điệp Video Đức Thánh cha gửi Venezuela

Đức Thánh cha Phanxicô đề cao tấm gương xả thân phục vụ của chân phước bác sĩ José Gregorio Hernández trong tinh thần khiêm tốn, và kêu gọi toàn dân Venezuela đón nhận và thực thi sứ điệp tha thứ và hòa giải của vị tân chân phước.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp Video gửi toàn thể hàng giáo phẩm, giáo sĩ và giáo dân Venezuela, nhân lễ phong chân phước sáng ngày 30/4/2021, tại thủ đô Caracas cho Vị Tôi tớ Chúa Gregorio Hernández (1864-1919). Lẽ ra, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ sự lễ này nhân danh Đức Thánh cha, nhưng vì đại dịch Đức Hồng y không đến được, nên Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, chủ sự thay.

Đức Thánh cha nói: “Bác sĩ José Gregorio, đối với các Kitô hữu chúng ta và mọi người thiện chí, là mẫu gương một tín hữu môn đệ Chúa Kitô, đã biến Tin mừng thành tiêu chuẩn cuộc sống, đã tìm kiếm ơn gọi, đã tuân giữ các giới răn, hằng ngày tham dự thánh lễ, đã dành thời giờ cho kinh nguyện, đã tin tưởng nơi cuộc sống đời đời; bác sĩ cũng là mẫu gương về sự tốt lành bản thân và các nhân đức dân sự và tôn giáo, cởi mở, nhạy cảm trước đau khổ, khiêm tốn trong cuộc sống và khi thi hành nghề nghiệp. Chân phước cũng là một người yêu mến sự khôn ngoan, nghiên cứu khoa học, phục vụ sức khỏe và giảng dạy. Đó là một gương mẫu về sự thánh thiện dấn thân trong việc bảo vệ sự sống, trong những thách đố của lịch sử, và đặc biệt như một người Samaritano nhân lành, không loại trừ một ai”.

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng: “Một trong những khía cạnh nổi bật và thu hút nhất trong nhân cách của chân phước José Gregorio, là một chứng nhân vượt lên trên bản thân và phục vụ dân chúng. Một sự phục vụ theo gương Chúa Kitô trong bữa Tiệc ly, khi Ngài rửa chân cho các môn đệ, và yêu thương tất cả mọi người, kể cả Giuda, dù biết rằng người này sẽ phản bội Ngài. Chúa Giêsu không thù hận ai, không báo thù người nào, nhưng yêu thương tất cả”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Lễ phong chân phước cho bác sĩ José Gregorio diễn ra trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với anh chị em. Cũng như các anh em giám mục của tôi, tôi biết rõ tình cảnh anh chị em đang chịu và tôi ý thức rằng những đau khổ lâu dài và lo âu của anh chị em càng nặng nề thêm vì đại dịch Covid-19, đang giáng xuống trên tất cả mọi người... Đại dịch này, ngày hôm nay ảnh hưởng trên đại lễ đức tin, là lễ phong chân phước này, thu hẹp buổi lễ để tránh lan lây, không để chúng ta ra đường để mừng lễ. Tôi đồng hành với anh chị em trong buổi lễ này. Tôi cũng nghĩ đến tất cả các anh chị em đã rời bỏ đất nước để tìm những điều kiện sống tốt đẹp hơn, cả những người bị tước bỏ tự do và thiếu những gì cần thiết.”

Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu Venezuela gia tăng tình liên đới đối với nhau, để cùng nhau mang lại một câu trả lời công ích, rất cần thiết để đất nước hồi sinh, sau đại dịch, trong tinh thần hòa giải.

(Rei 30-4-2021)

Add new comment

5 + 1 =