Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Tổ chức Lương nông Quốc tế

Franziskus 2017 bei einem Besuch am römischen Hauptsitz der FAO | @VaticanMedia

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các chính quyền và mọi người cùng làm việc với nhau, nhìn nhận nhau là anh chị em, và hành động có kế hoạch để góp phần xóa bỏ nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi đến ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu), Tổng giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, nhân ngày thế giới lần thứ 77 về lương thực (2022), được công bố hôm 14 tháng Mười vừa qua. Ngày này năm nay có chủ đề là: “Đừng để ai bị thụt lùi đằng sau. Một sự sản xuất tốt đẹp hơn, dinh dưỡng tốt hơn, một môi trường tốt hơn và một đời sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”.

Đức Thánh cha nhận định rằng: “Chắc chắn là không thể đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng đang giáng xuống nhân loại, nếu chúng ta không làm việc và đồng hành với nhau, không để ai bị thụt lại đằng sau. Để được như vậy, trước tiên chúng ta cần nhìn nhau như anh chị em, như thành phần của cùng một gia đình nhân loại chúng ta, những đau khổ và nhu cầu của gia đình này có liên quan tới tất cả chúng ta, vì “nếu một chi thể đau khổ, tất cả các chi thể khác cùng chịu đau khổ với chi thể ấy” (Xc 1 Cr 12,26).

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng những mục tiêu được nhắc đến trong đề tài năm nay cho thấy rõ những can thiệp cần được hoạch định và có chương trình để góp phần hoàn toàn xóa bỏ nạn đói và suy dinh dưỡng, chứ không phải chỉ là câu trả lời cho những thiếu thốn theo hoàn cảnh hoặc những lời kêu gọi được đưa ra trong những bối cảnh khẩn cấp. Để đạt được những giải pháp đúng đắn và lâu bền, cần tái khẳng định sự cấp thiết phải cùng nhau đương đầu ở mọi cấp độ vấn đề nghèo đói, có liên hệ chặt chẽ với sự thiếu lương thực thích hợp”.

Sau cùng, Đức Thánh cha tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo đồng hành với tổ chức FAO và các tổ chức phi chính quyền khác, làm việc bênh đỡ người nghèo, đặt tình huynh đệ, sự hòa hợp và cộng tác với nhau lên hàng đầu, để khám phá những chân trời mang lại cho thế giới một thiện ích đích thực, không những cho hôm nay, nhưng còn cho các thế hệ tương lai”.

(Rei 14-10-2022)

Add new comment

4 + 2 =