Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Lễ hội Đạo lý Xã hội Công giáo tại Verona

Đức Thánh cha Phanxicô cổ võ thực hiện một nền văn hóa và gặp gỡ để vượt thắng tình trạng đen tối, để ra khỏi sự theo đuổi chiến tranh, tránh thái độ coi tha nhân như kẻ thù, như đe dọa và như kẻ tiếm quyền.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên Lễ hội Đạo lý Xã hội của Hội thánh, khai diễn tối ngày 24 tháng Mười Một vừa qua, tại thành phố Verona, bắc Ý, và kéo dài bốn ngày cho tới Chúa nhật, 27 tháng Mười Một tới đây, với hơn 25 cuộc thảo luận chính, và hơn 100 diễn giả. Lễ hội do tổ chức “Segni Nuovi”, Những dấu chỉ mới, khởi xướng và điều hành, với sự cộng tác của giáo phận Verona, và được đài Vatican trực tiếp trình chiếu qua podcast.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Chúng ta đang sống trong một thời điểm đại xung đột, dường như phủ nhận thái độ tín nhiệm đối với nước khác. Chúng ta nghĩ đến bao nhiêu xung đột hiện nay trên toàn thế giới - chúng ta đang ở trong thế chiến thứ ba! - và nghĩ đến những nghèo đói phát sinh từ đó, những đau khổ, các nạn nhân vô tội, nghĩ đến tương lai bị phủ nhận của các trẻ em... Đó là một bối cảnh đen tối đòi phải có một sự can thiệp quyết liệt bằng một công trình chữa trị. Theo nghĩa đó, động từ “xây dựng” mà anh chị em chọn rất là thích hợp”.

Đức Thánh cha nhắc nhở rằng trong dự phóng xây dựng này, không thể hành động theo tình cờ, nhưng phải có dự phóng chu đáo, có khả năng sắp xếp thứ tự các ý tưởng, các sáng kiến và sự hăng say, tôn trọng thời gian để mọi sự được thực hiện, thời gian của mỗi người. Chỉ như thế công trình xây dựng mới đứng vững trước những làn sóng của lịch sử. Sự tín nhiệm chính là hướng đi cần thiết để giữ vững toàn thể cơ cấu”.

Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh đến sự quan tâm xây dựng công ích, tránh trở nên nô lệ cho những lợi lộc phe phái, và có một viễn tượng vượt lên trên những giới hạn và mâu thuẫn. Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha nhắc đến hướng đi đã được đề ra trong thông điệp “Fratelli Tutti” của ngài, và nói rằng: “Đó là chiều kích giúp chúng ta biến sự ích kỷ thành tình huynh đệ, biến thái độ dửng dưng thành hăng say, biến gươm thành lưỡi cày và biến các lưỡi giáo thành lưỡi liềm. Đó là con đường để ra khỏi chiến tranh, vốn coi tha nhân như kẻ thù, như một đe dọa, như kẻ tiếm quyền, và để vạch ra những con đường có thể dẫn đến hòa bình”.

(Vatican News 24-11-2022)

Add new comment

12 + 8 =