Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Brazil nhân chiến dịch “Huynh đệ Mùa chay”

Bambini di una favela di Rio de Janeiro | AFP or licensors

Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích và hỗ trợ chương trình canh tân các trường học và đại học Công giáo tại Brazil.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi Giáo hội Công giáo tại Brazil, nhân dịp khai mạc chiến dịch “Huynh đệ Mùa chay” do Giáo hội phát động, từ ngày 02 tháng Ba vừa qua, năm nay có chủ đề là: “Tình huynh đệ và giáo dục”.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha đề cao chủ trương của chiến dịch năm nay tại Brazil nhắm nêu cao giá trị của con người toàn diện, tránh thứ văn hóa gạt bỏ những người dễ bị tổn thương ra ngoài lề xã hội và thức tỉnh xã hội về tầm quan trọng của việc săn sóc thiên nhiên.

Đức Thánh cha nhắc đến vai trò của các chính quyền trong vấn đề giáo dục, nhưng đồng thời ngài cũng nhấn mạnh sứ mạng quan trọng của Giáo hội trong lãnh vực này và khẳng định rằng: “Các tôn giáo vẫn luôn có một tương quan chặt chẽ đối với việc giáo dục, liên kết các hoạt động tôn giáo với các hoạt động giáo dục, học đường, đại học. Cũng như trong quá khứ, ngày nay với sự khôn ngoan và tình nhân đạo của các truyền thống tôn giáo của chúng ta, chúng ta muốn là một động lực thúc đẩy canh tân các hoạt động giáo dục để làm gia tăng tình huynh đệ nhân loại trên thế giới.”

“Tôi chân thành mong muốn rằng việc chọn chủ đề “Tình huynh đệ và giáo dục” trở thành một động lực hy vọng mạnh mẽ trong các cộng đoàn Giáo hội và để thực sự canh tân trong các trường học và đại học Công giáo, để theo mẫu gương sư phạm của Chúa Kitô, thông truyền kiến thức qua việc giáo dục trong tình thương, nhờ đó trở thành những mẫu gương về sự giáo dục toàn diện cho các tổ chức giáo dục khác”.

Sau cùng, Đức Thánh cha cầu mong rằng “hành trình Mùa chay năm nay tại Brazil là cơ hội để thực hiện sự hoán cải đích thực và những hạt giống được gieo vãi trên hành trình Mùa chay này, tìm được nơi các tâm hồn một thửa đất tốt để có thể sinh hoa kết trái bằng những hành động cụ thể, phục vụ nền giáo dục toàn diện và có chất lượng”

Hội đồng Giám mục Brazil vẫn phát động chiến dịch Huynh đệ Mùa chay mỗi năm. Ngoài các sáng kiến được thực hiện theo chủ đề khác nhau của mỗi chiến dịch, vào ngày Lễ Lá có cuộc lạc quyên trên toàn Brazil để tài trợ các dự án từ thiện, giáo dục. Trong hai năm qua, vì đại dịch nên không có cuộc lạc quyên. Hồi năm 2019, chiến dịch đã tài trợ hơn 230 dự án.

(Rei 2-3-2022)

Add new comment

11 + 3 =