Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích nỗ lực của Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh, trong việc phục vụ Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, hôm 26 tháng Năm vừa qua trong sứ điệp video gửi các tham dự viên khóa họp toàn thể của Ủy ban này, nhóm trong ba ngày, từ 26 đến 28 tháng Năm, về đề tài: “Đồng hành tính trong Giáo hội tại Mỹ châu Latinh dưới ánh sáng giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô”. Ngài nói: “Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh được kêu gọi phục vụ, diakonia, chủ ý là chứng tỏ lòng quí mến và quan tâm của Giáo hoàng đối với miền này. Việc phục vụ như thế, hệ tại giúp các cơ quan Tòa Thánh hoạt động phối hợp với nhau và hiểu rõ hơn thực tại Giáo hội và xã hội Mỹ châu Latinh”.

Ngoài ra, Đức Thánh cha kêu gọi các thành viên Ủy ban Tòa Thánh tiếp tục thăng tiến việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ và Canada, trong niềm hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ. Ủy ban này không được kêu gọi trở thành một “sở quan thuế”, kiểm soát những hoạt động và những gì xảy ra ở Mỹ châu Latinh hay chiều kích văn hóa của người nói tiếng Tây Ban Nha, tại Canada và Hoa Kỳ.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến tầm quan trọng của tiến trình đồng hành trong Giáo hội. Tiến trình này được kêu gọi nhắc nhớ ơn gọi tất cả mọi người nên thánh, “vì tất cả chúng ta đều là những môn đệ được kêu gọi học hỏi và theo Chúa. Tất cả chúng ta đều đồng trách nhiệm đối với công ích và sự thánh thiện của Giáo hội. Sự đồng hành phải dẫn đưa chúng ta sống tình hiệp thông Giáo hội khẩn trương hơn, trong đó những đoàn sủng, ơn gọi và thừa tác vụ khác nhau được hội nhập một cách hòa hợp và được linh hoạt nhờ cùng một bí tích rửa tội, làm cho chúng ta trở nên con của Chúa”.

Sau cùng, Đức Thánh cha cảnh giác rằng: “Hiệp thông và không có sự đồng hành dễ dẫn tới thái độ cứng nhắc và trung ương tập quyền. Đồng hành tính mà không có hiệp thông thì có thể trở thành một thứ mị dân trong Giáo hội”.

Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh do Đức Giáo hoàng Piô XII thành lập năm 1958 và thuộc Bộ Giám mục và Đức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, hiện cũng là Chủ tịch Ủy ban này.

(CNA 26-5-2022)

Add new comment

5 + 10 =