Phòng báo chí Tòa Thánh: Đức Thánh Cha Phanxicô không bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ

Nghi thức truyền chức linh mục | Vatican News

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Ông Matteo Bruni, nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô không có ý bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ông Bruni ra thông cáo cho biết như trên, sau khi có tin cuốn sách “Tự đáy lòng chúng tôi” (Des Profondeurs de nos coeurs) do Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI và Đức Hồng y Robert Sarah viết chung, sẽ được xuất bản ngày 15-1-2020 này tại Pháp, trong đó hai vị mạnh mẽ chống lại toan tính hoặc những trào lưu cổ võ bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ.

Ông Bruni nói rằng: “Lập trường của Đức Thánh Cha Phanxicô về luật độc thân đã rõ... Trên máy bay từ Panama về Roma hồi tháng giêng năm ngoái (2019), sau ngày Quốc tế giới trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Bản thân tôi, tôi nghĩ việc độc thân linh mục là một món quà cho Giáo Hội... Tôi không đồng ý cho phép việc độc thân linh mục trở thành điều tùy ý...”

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô trích dẫn lời Đức Phaolô VI: “Tôi chẳng thà mất mạng sống còn hơn thay đổi luật độc thân linh mục”.

Trong thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia, Ban điều hành công nghị này, đứng đầu là Đức Hồng y Claudio Hummes, dòng Phanxicô, Tổng tường trình viên, cùng với một số vị khác mạnh mẽ cổ võ việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, để đối phó với tình trạng nhiều cộng đoàn ở Amazzonia chỉ được một hai thánh lễ mỗi năm.

Trong cuộc bỏ phiếu chung kết, đề nghị truyền chức linh mục cho các thày phó tế có gia đình đã được 128 phiếu thuận và chỉ có 41 phiếu chống. Nhiều người nghĩ rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chiều theo xu hướng này trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục ngài sẽ công bố trong thời gian tới đây.

(KNA 13-1-2020)

Add new comment

5 + 13 =