Chương trình của Đức Thánh cha trong ngày thứ Năm, 02 tháng Hai

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thứ Năm, ngày 02 tháng Hai, Đức Thánh cha sẽ gặp gỡ giới trẻ Congo tại Sân vận động Các vị Tử đạo, lúc 9 giờ 30. Sau đó, ngài tiếp Thủ tướng Congo ở Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Ban chiều lúc 4 giờ 30, Đức Thánh cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Congo, tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Congo.

Add new comment

3 + 2 =