Công bố sứ điệp Đức Thánh cha nhân Ngày Thế giới truyền giáo

Il Papa alla Messa per la Giornata mondiale missionaria del 20 ottobre 2019 | Vatican News

Hôm Chúa nhật, 31/5/2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 94, sẽ được cử hành vào Chúa nhật thứ ba của tháng 10, tức là ngày 18/10 năm nay, với chủ đề là câu trích từ sách ngôn sứ Isaia: “Này con đây, xin hãy sai con” (Is 6,8).


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha trình bày Chúa Giêsu như “Vị Thừa Sai của Chúa Cha: con người và hoạt động của Chúa Giêsu hoàn toàn là vâng phục thánh ý Chúa Cha (Xc. Ga 4,34...). Đến lượt Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đanh và sống lại vì chúng ta, Ngài thu hút chúng ta vào trong chuyển động yêu thương, và nhờ chính Thánh Linh, Đấng linh hoạt Giáo hội, Ngài biến chúng ta thành những môn đệ và sai chúng ta ra đi thi hành sứ mạng đối với thế giới và muôn dân”.

Đức Thánh cha đặt câu hỏi: “Chúng ta có sẵn sàng được sai đi khắp nơi để làm chứng về niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa là Cha thương xót, để công bố Tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu, để chia sẻ cuộc sống thần linh của Chúa Thánh Linh, qua việc xây dựng Giáo hội hay không? Như Mẹ Maria, chúng ta có sẵn sàng, không chút dè dặt, phục vụ thánh ý Thiên Chúa (Xc. Lc 1,38) hay không? Thái độ sẵn sàng nội tâm này rất quan trọng để có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con” (Xc. Is 6,8).

Đức Thánh cha cũng nhận định rằng: “Hiểu Thiên Chúa đang nói gì với chúng ta trong thời kỳ đại dịch này, trở thành thách đố đối với cả sứ mạng của Giáo hội. Bệnh tật, đau khổ, sợ hãi, cô lập đang đặt câu hỏi cho chúng ta. Cảnh nghèo của những người chết trong cô độc, của người bị bỏ mặc cho chính mình, người mất công ăn việc làm và lương bổng, của người không có nhà ở và lương thực, những điều đó đang gọi hỏi chúng ta. Bị buộc lòng phải xa cách và ở nhà, chúng ta được mời gọi tái khám phá thấy rằng chúng ta đang cần những tương quan xã hội, và cả tương quan cộng đồng với Thiên Chúa. Tình trạng này, không gia tăng sự nghi kỵ và dửng dưng, nhưng phải làm cho chúng ta quan tâm hơn tới cách thức tương giao của chúng ta với tha nhân. Và kinh nghiệm, trong đó Thiên Chúa đánh động tâm hồn chúng ta, mở cho chúng ta thấy những nhu cầu tình thương, phẩm giá, tự do của các anh chị em chúng ta, cũng như sự chăm sóc thiên nhiên. Sự kiện không thể họp nhau để cử hành thánh lễ, trong tư cách là Giáo hội, làm cho chúng ta chia sẻ thân phận của bao nhiêu cộng đoàn Kitô không thể cử hành thánh lễ mỗi Chúa nhật. Trong bối cảnh đó, câu hỏi của Chúa: “Ta sẽ sai ai đi?” lại được gửi đến chúng ta và chờ đợi chúng ta trả lời một cách quảng đại và xác tín: “Này con đây, xin hãy sai con!” (Is 6,8)

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Cử hành Ngày Thế giới truyền giáo cũng có nghĩa là tái khẳng định việc cầu nguyện, suy tư và sự giúp đỡ vật chất, do những đóng góp của anh chị em là những cơ hội để tham gia tích cực vào sứ mạng của Chúa Giêsu trong Giáo hội của Ngài. Đức bác ái được biểu lộ qua những cuộc lạc quyên trong các thánh lễ Chúa nhật thứ ba của tháng 10, có mục đích hỗ trợ công việc truyền giáo được Các Hội Giáo oàng truyền giáo thực hiện nhân danh tôi, để đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng và vật chất của các dân tộc và các Giáo hội trên toàn thế giới, vì phần rỗi của tất cả mọi người”.

(Sala Stampa 30-5-2020)

Add new comment

5 + 10 =