Đức Thánh cha viếng thăm trường Ngoại giao Tòa Thánh

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Giáo hội hãy noi gương thánh Charles de Foucauld và Pietro Favre.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đưa ra lời khuyên trên đây, trong cuộc viếng thăm chiều ngày 08 tháng Sáu vừa qua, tại trường Ngoại giao Tòa Thánh, ở Trung Tâm Roma. Tại trường, hiện nay có 36 linh mục sinh viên thuộc 22 nước khác nhau.

Khi đến nơi, Đức Thánh cha được Đức Tổng giám mục Giám đốc Joseph Marino người Mỹ, và Đức ông quản lý kiêm giám học Gabriel Marcelo Viola Casalongue và cha linh hướng Orlando Tores, dòng Tên, đón tiếp.

Sau khi lắng nghe Đức Thánh cha, các linh mục sinh viên đã hỏi ngài về những vấn đề thời sự liên quan đến hoạt động ngoại giao và các vấn đề của Giáo hội cũng như thế giới. Trong dịp này, Đức Thánh cha nhắn nhủ tầm quan trọng của sự đào sâu linh đạo linh mục, được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Ngài khuyên các nhà ngoại giao tương lai của Giáo hội hãy noi theo các mẫu gương linh mục tốt và đặc biệt đề nghị hai vị thánh: thánh Charles de Foucauld mới được tôn phong và thánh Pietro Favre, bạn đồng hành của thánh Ignaxio Loyola, vị sáng lập dòng Tên, đồng thời, Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của năm truyền giáo được thêm vào trong chương trình đào tạo các nhà ngoại giao của Giáo hội.

Bài học quan trọng này, nhất là đối với bốn linh mục sinh viên kết thúc năm học này và sẽ được gửi đi thực tập truyền giáo tại bốn nước, là Brazil, Philippines, Madagascar và Mêhicô.

(Vatican News 9-6-2022)

Add new comment

2 + 0 =