Đức Thánh cha tiếp tục dự tính viếng thăm Liban

Photo: Vatican News

Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, cho biết Đức Thánh cha Phanxicô tiếp tục dự án viếng thăm Liban, nhưng ngày giờ sẽ được thông báo khi Tòa Thánh thấy là hữu ích cho Liban.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Spiteri, người Malta, mới được Đức Thánh cha bổ nhiệm đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Mêhicô. Ngài cho biết như trên trong cuộc viếng thăm từ biệt tại trụ sở của Liên minh Maronite, hôm ngày 10 tháng Tám vừa qua. Đức Tổng giám mục nói: “Tòa Thánh vẫn quan tâm đến Liban, an ninh và thịnh vượng của nước này. Tòa Thánh vẫn đề cao đặc tính đa nguyên của Liban và tôi hy vọng Liban sẽ có thể đạt tới một thể thức mới, cứu vãn được hệ thống đa nguyên nổi bật của đất nước này.”

Đức Thánh cha dự định viếng thăm Liban trong hai ngày 12 và 13 tháng Sáu năm nay. Ngày giờ này đã được Tổng thống Liban phổ biến trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo, như thủ tục ngoại giao qui định.

Sau đó, hồi đầu tháng Năm, Tòa Thánh thông báo cho chính phủ Liban rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng bị hoãn lại vì ngài bị đau đầu gối. Thời điểm mới của cuộc viếng thăm chưa được ấn định.

Giới chính trị tại Liban thì giải thích rằng đây là một toan tính của Tổng thống muốn cứu vãn nhiệm kỳ sáu năm của ông, trong đó ông đã không thực thi nào lời hứa cải tổ, và tỏ ra bất tài trong việc ngăn chặn sự sụp đổ của nền kinh tế và tài chánh tại nước này.

(Kai 11-8-2022, Sismografo 11-8-2022)

Add new comment

2 + 16 =