Đức Thánh cha tiếp Tổng tu nghị dòng Sư huynh La San

Photo: Vatican Media

Sáng hôm 21 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Tổng tu nghị thứ 46 của Dòng Sư huynh La San các trường Công giáo, tiến hành tại Roma trong ba tuần lễ, với sự tham dự của 70 thành viên, trong đó cũng có một đại biểu Việt Nam.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Dòng La San hiện có hơn 3.100 tu huynh đảm nhận 1.125 đại học và trường học trên thế giới. Hôm 18 tháng Năm vừa qua, các đại biểu Tổng tu nghị đã bầu Sư huynh Armin Luistro, 61 tuổi, người Philippines, làm Bề trên Tổng quyền thứ 28 của dòng, và bầu một vị Tổng đại diện cùng với năm vị Tổng cố vấn.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhắc đến đề tài Tổng tu nghị thứ 46 lần này, là “Kiến tạo những con đường mới để biến đổi cuộc sống”. Ngài nói: “Thật là đẹp khi hiểu Tổng tu nghị như thế, một công trường kiến tạo những con đường mới, dẫn đến cuộc gặp gỡ các anh chị em, đặc biệt là những người nghèo nhất... Đối với anh em, theo đoàn sủng của thánh Gioan Battista de la Salle, những “con đường mới” này trước tiên là những hành trình giáo dục cần thực hiện trong các trường học, các học viện, đại học, mà anh em thi hành tại gần 100 quốc gia nơi anh em hiện diện. Đó là một trách nhiệm thật đẹp! Cùng với anh em, tôi cảm tạ Chúa, vì công việc giáo dục là một hồng ân lớn, trước tiên đối với người thực hiện công tác này: đó là một công việc đòi hỏi nhiều, nhưng cũng mang lại nhiều!”

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng “Việc tông đồ, sự đóng góp đặc thù của anh em cho việc loan báo Tin mừng là làm tăng trưởng con người theo Chúa Kitô. Theo nghĩa này, các trường của anh em là ‘Kitô’, chứ không phải là nhãn hiệu bên ngoài... Hai thách đố lớn thời nay là: thách đố tình huynh đệ và chăm sóc căn nhà chung, đây là những điều không thể tìm được câu trả lời, nếu không tiến qua việc giáo dục. Cả hai trước tiên là những thách đố giáo dục. Và cám ơn Chúa vì cộng đoàn Kitô không những ý thức điều đó, nhưng còn dấn thân trong công việc này từ lâu, từ lâu đang tìm cách “kiến tạo những con đường mới để biến đổi” lối sống. Và anh em thuộc về công trường đó, hay đúng hơn anh em đi hàng đầu, giáo dục về việc tiến từ một thế giới khép kín tới một thế giới cởi mở...”.

(Rei 21-5-2022)

Add new comment

5 + 9 =