Đức Thánh cha tiếp Tổng tu nghị Dòng bác ái thánh Thouret

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 11/10/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 60 thành viên Tổng tu nghị thứ 21 của Dòng bác ái thánh Gioana Antida Thouret (1765-1822), đang tiến hành tại Roma, với chủ đề: “Tái khởi hành từ Betania, với sự ân cần săn sóc của Marta và sự lắng nghe của Maria”. Đức Thánh cha đặc biệt đề cao và cám ơn các hoạt động bác ái của các nữ tu trong dòng.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Dòng bác ái do thánh nữ Gioana Antida Thouret thành lập năm 1799. Thánh nữ vào dòng Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn Phaolô, năm 1787, nhưng hai năm sau xảy ra cuộc Cách mạng Pháp nên phải rời bỏ dòng. Sau đó, thánh nữ lập dòng bác ái chuyên giáo dục giới trẻ, chăm sóc bệnh nhân và người nghèo, và về sau được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1819. Hiện nay, dòng có gần 1.900 nữ tu hoạt động tại 250 nhà, tại 30 nước trên thế giới, trong đó có năm cộng đoàn tại Lào và ba tại Việt Nam.

Hôm 09/10 vừa qua, Tổng tu nghị đã bầu Bề trên Tổng quyền mới, là chị Maria Rosa Muscarella, người Ý, với nhiệm kỳ 5 năm. Chị nguyên là Tổng cố vấn của dòng và là Chủ tịch Hội thiện nguyện Thouret.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhắc đến chủ đề của Tổng tu nghị là “ân cần săn sóc và lắng nghe”. Ngài nói: “Tôi chắc chắn chị em sẽ thực sự thành công trong việc ân cần săn sóc và lắng nghe, theo gương của hai thánh chị em Marta và Maria làng Betania. Chị em sẽ tiếp tục đóng góp phần quí giá của mình cho hành trình của toàn thể Giáo hội. Đặc biệt là ân cần săn sóc những người nghèo và lắng nghe người nghèo. Về phương diện này, chị em thực là những bậc thầy. Chị em là thầy không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm, với lịch sử của bao nhiêu chị em cùng dòng đã hiến mạng vì điều này, trong sự ân cần săn sóc và lắng nghe gần gũi những người già, người bệnh, bị gạt ra ngoài lề; gần gũi những người bé nhỏ, người rốt cùng, với sự dịu dàng và cảm thương của Thiên Chúa. Việc làm này xây dựng Giáo hội, làm cho Giáo hội tiến bước trên con đường của Chúa Kitô, Đấng là con đường bác ái”.

(Rei 11-10-2021)

Add new comment

3 + 2 =