Đức Thánh cha tiếp Tổ chức Năm Thứ 100 hỗ trợ Đức Giáo hoàng

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi có một cái nhìn mới về nền kinh tế: nhìn xem tha nhân như một người anh em, trước khi là một khách hàng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 08 tháng Mười vừa qua, dành cho các tham dự viên Hội nghị do Tổ chức “Centesimus Annus”, Năm Thứ 100, đề xướng và tiến hành trong những ngày qua về đề tài: “Phát triển bao gồm để loại trừ nạn nghèo và thăng tiến phát triển lâu bền cho hòa bình”.

“Năm Thứ 100” là tên Thông điệp do thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1991, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XII, Rerum Novarum, Tân Sự.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến sự tăng trưởng bao gồm, một sự phát triển không chỉ giới hạn vào sự tăng trưởng kinh tế, nhưng có tính cách toàn diện: phát triển tất cả mọi người và con người toàn diện. Ngài nói: “Đó cũng là công tác của chúng ta, đặc biệt của anh chị em trong tư cách là giáo dân: làm dậy men thực tại kinh tế theo nghĩa luân lý đạo đức, tăng trưởng theo nghĩa phát triển và anh chị em thực hành điều đó trong nhãn giới Tin mừng. Vì tất cả nảy sinh từ cách thức chúng ta nhìn thực tại... Cái nhìn của Chúa Giêsu biết nhìn thấy nơi người nghèo bỏ hai đồng tiền nhỏ trong thùng dâng cúng ở Đền thờ như một cử chỉ tận hiến (Xc Mc 12,41-44). Cái nhìn của Chúa Giêsu đi từ lòng thương xót và cảm thương đối với những người nghèo và những người bị loại trừ”.

Tuy nhiên, Đức Thánh cha cảnh giác rằng: “Chúng ta không bài trừ nạn nghèo bằng chủ trương duy trợ giúp. Như tôi đã nói trong thông điệp Laudato sì, “giúp đỡ người nghèo bằng tiền bạc luôn luôn phải là một phương dược tạm thời để đối phó với tình trạng cấp thiết. Đối tượng thích hợp phải là làm sao để người nghèo có được một đời sống xứng đáng qua công việc làm” (n.128).

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tổ chức Centesimus Annus có thể mang lại những suy tư quan trọng trong những ngày này, qua sự hoán cải cái nhìn của mỗi người. Cái nhìn khiêm tốn của người nhìn thấy nơi mỗi người nam nữ mình gặp như một người anh chị em cần phải tôn trọng trong phẩm giá, trước khi có thể là một khách hàng. Chỉ với cái nhìn đó chúng ta mới có thể chiến đấu chống những tai ương của nạn đầu cơ hiện nay do những luồng gió chiến tranh nuôi dưỡng. Không bao giờ nhìn tha nhân từ trên nhìn xuống, chỉ như thế mới là lối hành động của mỗi người xây dựng hòa bình”.

(Rei 8-10-2022)

Add new comment

8 + 0 =