Đức Thánh cha tiếp phái đoàn sở thuế tại Ý

Pope Francis receives a gift from Italy's revenue agency | Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô bênh việc việc đóng thuế chính đáng vì công ích, và ngài cổ võ nguyên tắc không thiên tư và minh bạch, như kim chỉ nam quí giá trong các hoạt động thu thuế.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm 31 tháng Giêng vừa qua, dành cho phái đoàn của các sở thu thuế trung ương, miền và tỉnh tại Ý.

Trong bài chia sẻ, Đức Thánh cha nhắc đến vấn đề thu thuế trong Kinh thánh Cựu và Tân ước cũng như những nhân vật, như thánh Matthêu người thu thuế được Chúa Giêsu kêu gọi và ông Giakêu, người thu thuế hoán cải. Kinh thánh không lên án tiền bạc, nhưng mời gọi sử dụng nó một cách đúng đắn.

Trước tiên, Đức Thánh cha nhận xét rằng có sự ngờ vực và nghi kỵ của dư luận đối với việc thu thuế, coi thuế má như kẻ thù cần tránh, và người ta ngờ vực những người được ủy nhiệm công việc thu thuế. Nhưng thực ra đó là một công tác cơ bản, vì sự hợp pháp nhắm bảo vệ tất cả mọi người. Sự hợp pháp trong lãnh vực thuế má, là một cách thức quân bình hóa các tương quan xã hội, loại trừ nạn tham ô, bất công và sự phân chia chênh lệch. Nhưng để được như vậy cần có sự huấn luyện và thay đổi văn hóa. Thuế má, khi nó chính đáng, thì nó phục vụ công ích. “Chúng ta hãy làm việc để nền văn hóa phục vụ công ích được tăng trưởng, để người ta coi trọng nguyên tắc mọi của cải là để mưu ích chung cho con người”.

Tiếp đến là nguyên tắc không thiên lệch. Đức Thánh cha nhận xét rằng ngoài những vụ trốn thuế, trả tiền đen và nạn bất hợp pháp lan tràn, anh chị em có thể kể đến sự lương thiện của nhiều người không tránh né nghĩa vụ, trả tiền thuế phải phép cho công ích. Đối lại với nạn trốn thuế, có sự ngay chính của bao nhiêu người dân đóng thuế. Đó là một mẫu gương về công bằng xã hội. Sự không thiên vị của anh chị em chứng tỏ rằng không có những công dân cao trọng, tốt đẹp hơn những người khác, dựa trên căn bản họ thuộc giai tầng nào trong xã hội, nhưng tất cả mọi người đều được coi là có thể là những người lương thiện xây dựng xã hội.

Sau cùng là nguyên tắc minh bạch... Việc đóng thuế thường bị nhìn với con mắt tiêu cực, nếu người ta không biết công quĩ quốc gia ở đâu và được chi tiêu như thế nào. Có nguy cơ nuôi dưỡng sự ngờ vực và bất mãn. Vì thế, ai quản lý gia sản chung của mọi người đều có tránh nhiệm nặng nề là không làm giàu cho mình với công quĩ.

(Rei 31-1-2022)

Add new comment

7 + 11 =