Đức Thánh cha tiếp phái đoàn giáo phận Viviers về Roma dự lễ phong thánh

Photo: Vatican News

Sáng ngày 14 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn giáo phận Viviers ở miền Provence, đông nam Pháp, về Roma tham dự lễ phong mười vị hiển thánh, vào sáng Chúa nhật 15 tháng Năm này, trong đó có hai vị xuất phát từ giáo phận Viviers, là cha Charles de Foucauld và nữ tu Marie Riviers.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong lời chào thăm, Đức Thánh cha đặc biệt ca ngợi hai vị thánh vừa nói, và đồng thời nhắc đến cha Gabriel Longueville tử đạo tại Argentina, mới được phong chân phước hồi năm 2019 cũng là người sinh trưởng tại giáo phận Viviers và nhờ đó ngài đã được biết giáo phận Viviers này. Đức Thánh cha nói:

“Sự quên mình và quan tâm của chân phước Gabriel Longueville đối với những người nghèo nhất trong giáo xứ nơi cha làm việc, là một mẫu gương cho các linh mục tại nguyên quán của cha. Sự kiện giáo phận của anh chị em có nhiều vị chân phước và hai vị thánh sắp được tôn phong ngày mai (15 tháng Năm5), chứng tỏ sự phong phú của giáo phận và tôi hy vọng anh chị em có thể bảo tồn gia sản thánh thiện này”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Điều tôi cầu chúc cho anh chị em hôm nay là học được nơi cha Charles de Foucauld cảm nghiệm về Thiên Chúa đã thúc đẩy cha loan báo Tin mừng bằng sự hiện diện. Một hình thức rao giảng Tin mừng kín đáo, nhưng rất đòi hỏi, vì đòi một cuộc sống chứng tá, nhất quán, nghĩa là thực sự phù hợp với những khát vọng của mỗi người được Thiên Chúa yêu thương và kêu gọi tiến tới một cái gì khác với những vui thú chóng qua hoặc kết quả ngay trước mắt.”

Đức Thánh cha nói đến nữ tu Maria Rivier, “người con từ miền đất của anh chị em, tận tụy giáo dục các trẻ em, với Dòng các nữ tu Maria thăm viếng mà chị thành lập. Tôi cầu chúc anh chị em nhận được ước muốn mở tâm trí của các trẻ em đối với những điều thuộc về Thiên Chúa, quan tâm đến tha nhân, và ngưỡng mộ thiên nhiên. Tôi hy vọng vẫn còn có bao nhiêu phụ nữ có tầm cỡ như thế, khiêm tốn và can đảm trong việc biểu lộ tình thương của Thiên Chúa đối với các trẻ em chỉ xin được học biết”.

(Rei 14-5-2022)

Add new comment

3 + 0 =