Đức Thánh cha tiếp nhóm Santa Marta

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 19 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên khóa họp của nhóm Santa Marta và cám ơn mọi người vì “dấn thân phòng ngừa và chiến đấu chống nạn buôn người và những hình thức nô lệ tân thời, tìm cách loại bỏ những hành vi tội phạm chà đạp phẩm giá và các quyền con người, để lại những hậu quả lâu dài trên mỗi nạn nhân và trên xã hội nói chung”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha nói: “Rất tiếc là những hình thứ nô lệ tân thời tiếp tục lan tràn, cả trong những vùng phát triển nhất trên thế giới. Tôi hy vọng cuộc chiến chống nạn buôn người ngày càng để ý hơn đến cả một loạt các thực tại rộng lớn hơn, như việc sử dụng trong tinh thần trách nhiệm kỹ thuật và các mạng xã hội, sự cần thiết phải có một cái nhìn đối mới về luân lý đạo đức trong đời sống chính trị, kinh tế, và xã hội, quy trọng tâm vào con người thay vì vào lợi tức”.

Đức Thánh cha cũng nhắc nhở: “một nhu cầu thiết yếu là nâng đỡ, đồng hành và tái hội nhập các nạn nhân của nạn buôn người trong các cộng đoàn chúng ta và trợ giúp họ trong tiến trình chữa lành và phục hồi niềm tự tin của họ. Đây là một công tác cam go và tôi khuyến khích anh chị em kiên trì trong nỗ lực nâng đỡ phẩm giá Chúa ban cho mỗi người và bảo vệ các quyền cơ bản của con người, quá nhiều khi bị quên lãng và lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Giáo hội luôn biết ơn vì mỗi sự biểu lộ tình bác ái huynh đệ và chăm sóc cho tất cả những người đã bị biến thành nô lệ và bị bóc lột, vì qua đó lòng thương xót của Thiên Chúa trở nên hữu hình, và cấu trúc xã hội được củng cố và đổi mới”.

(Rei 19-5-2022)

Add new comment

4 + 13 =