Đức Thánh cha tiếp Liên hiệp các hiệp hội gia đình Công giáo Âu châu

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các gia đình Công giáo Âu châu đương đầu với những thách đố đang đề ra cho các gia đình, như tình trạng “mùa đông dân số”, nạn dâm ô, mang thai mướn, và tình trạng ngày càng có nhiều gia đình cô đơn.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến Liên hiệp các hiệp hội gia đình Công giáo ở Âu châu. Tổ chức này được thành lập cách đây 25 năm, với trụ sở ở thành phố Bruxelles, bên Bỉ và hiện qui tụ 20 hiệp hội gia đình Công giáo tại 20 quốc gia Âu châu. Liên hiệp này được Hội đồng Âu châu nhìn nhận như một tổ chức phi chính phủ (Ong).

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đặc biệt lưu ý về tình trạng thiếu trẻ em sinh ra tại Âu châu, nhất là tại Ý. Ngài nói: “Có một liên hệ rất chặt chẽ giữa hiện tượng số trẻ em sinh và ý thức về vẻ đẹp của gia đình... Tôi khuyến khích anh em tiếp tục hoạt động cổ võ sự sinh sản con cái và củng cố các mạng liên kết gia đình. Đây là một việc phục vụ quí giá vì cần có những nơi, những cuộc gặp gỡ và cộng đoàn trong đó các đôi vợ chồng và các gia đình cảm thấy được đón nhận, được đồng hành và không bao giờ lẻ loi. Các Giáo hội địa phương ở Âu châu và các nơi khác cần chấp thiết cởi mở đón nhận hoạt động của các giáo dân và các gia đình đồng hành với các gia đình”.

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng số sinh suy giảm nhiều tại Âu châu cũng đe dọa sự phát triển lâu bền. Các chính phủ có nhiệm vụ loại bỏ những chướng ngại cản trở các gia đình sinh sản con cái và nhìn nhận rằng gia đình là một thiện ích chung cần thăng tiến, đề cao.

Một thách đố thứ hai được Đức Thánh cha nói tới là nạn dâm ô đang lan tràn qua các mạng và cần phải tố giác tệ nạn này như một cuộc tấn công trường kỳ chống lại phẩm giá con người. Vấn đề ở đây không phải chỉ là bảo vệ các trẻ em, nhưng cũng là tuyên bố rằng nạn dâm ô là một đe dọa cho sức khỏe công cộng. “Thật là một ảo tưởng khi nghĩ rằng một xã hội, trong đó có sự tiêu thụ cực độ tính dục trên mạng do những người lớn và rồi có thể bảo vệ hữu hiệu cho các trẻ vị thành niên”.

Đức Thánh cha tố giác nạn mang thai mướn ngày càng lan tràn và sau cùng là tình trạng nhiều gia đình bị cô độc. Ngài nói: Có quá nhiều gia đình ở trong tình trạng cô độc, và tương quan của họ với các bí tích nhiều khi chỉ ở dạng trực tuyến, tiềm thể! Các mạng liên kết gia đình là một phương dược chống lại sự lẻ loi như thế. Các gia đình, tự bản chất, được kêu gọi không để ai bị lùi lại đằng sau, trong niềm hiệp thông với các vị chủ chăn và các Giáo hội địa phương”.

(Sala Stampa 10-6-2022)

Add new comment

15 + 1 =