Đức Thánh cha tiếp Liên đoàn y tế “Federsanità” ở Ý

Photo: Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 04 tháng Sáu năm 2022, dành cho Liên đoàn y tế “Federsanità” ớ Ý, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các nhân viên y tế tại nước này gần gũi với các bệnh nhân, nhìn họ trong toàn bộ, đồng thời ưu tiên nhắm đến ích chung.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Liên đoàn “Federsanità” là một tổ chức liên kết các cơ quan y tế địa phương, nhà thương, các trung tâm điều trị và săn sóc, có tính chất khoa học, cùng với các đại diện của hiệp hội các thành phố ở Ý.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, đi từ căn tính của Liên đoàn Federsanità, Đức Thánh cha đề nghị ba thứ “thuốc giải độc” giúp Liên đoàn tiến bước theo hướng đi đã được vạch ra.

Trước tiên là sự gần gũi, như phương dược chống lại thái độ “tự tham chiếu”, coi mình là trung tâm, là tiêu chuẩn. Nó giúp nhìn bệnh nhân như chính mình, đồng thời phá vỡ những dây xiềng xích của sự ích kỷ, làm mình rơi xuống khỏi bục cao mà nhiều khi chúng ta bị cám dỗ muốn leo lên. Thái độ gần gũi giúp nhìn nhận tha nhân là người anh chị em, bất phân biệt ngôn ngữ, xuất xứ, hoặc giai tầng xã hội hay tình trạng sức khỏe của họ”.

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Nếu nơi những người chúng ta gặp tại các nhà thương, nhà chăm sóc hoặc bệnh xá, chúng ta nhận ra trước tiên đó là những anh chị em của mình, thì tất thảy đều thay đổi: sự đón nhận gánh nặng của họ không còn là một vấn đề bàn giấy, nhưng trở nên một cuộc gặp gỡ, đồng hành và chia sẻ”.

Phương dược thứ hai là sự toàn bộ, hội nhập, chống lại sự phân hóa, để ý tới con người toàn diện, chứ không phải chỉ để ý tới thứ bệnh của họ. Trái lại để ý đến cả những chiều kích tâm lý, xã hội, văn hóa và tinh thần của họ. “Khi Chúa Giêsu chữa lành một người nào, ngoài việc loại bỏ đau khổ thể xác của họ, Chúa còn trả lại phẩm giá của họ, giúp họ tái hội nhập vào xã hội, dẫn họ vào một cuộc sống mới. Cái nhìn toàn diện về sự chăm sóc như thế giúp chống lại nền văn hóa gạt bỏ, loại trừ những người không đáp ứng một số tiêu chuẩn”.

Sau cùng, Đức Thánh cha mời gọi các thành viên Liên đoàn “Federsanità” quan tâm đến công ích, như phương dược chống lại sự theo đuổi tư lợi cho bản thân và phe nhóm của mình. Ngài nói: “Cả trong lãnh vực y tế, thường có cám dỗ đề cao lợi lộc kinh tế hoặc chính trị của một nhóm mà gây thiệt thòi cho phần lớn dân chúng. Cần làm việc để tất cả mọi người đều có thể được săn sóc, chữa trị, để hệ thống y tế được nâng đỡ và thăng tiến, để tiếp tục được miễn phí. Cắt giảm nguồn tài chánh cho y tế là một sự xúc phạm đến con người”.

(Rei 4-6-2022)

Add new comment

12 + 4 =