Đức Thánh cha tiếp kiến Tổng hội của Hội Hiệp sĩ Malta

Photo: Vatican Media

Sáng hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên tham dự Tổng hội của Hội Hiệp sĩ Malta vừa kết thúc sau những ngày nhóm họp tại Roma, với sự tham dự của 111 thành viên.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội Hiệp sĩ Malta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế, có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu Công giáo và dưới khía cạnh này Hội tùy thuộc Đức Giáo hoàng.

Hội Hiệp sĩ này hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có 80.000 thiện nguyện viên trên thế giới, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế. Phần lớn các hoạt động của hội thuộc lãnh vực từ thiện và y tế.

Trong những năm qua, hội bị khủng hoảng và chia rẽ nội bộ, nên Đức Thánh cha đã can thiệp để cải tổ hiến pháp và xúc tiến việc bầu ban lãnh đạo mới, với sự trợ giúp của Đức Hồng y Silvano Tomasi, Đặc ủy của ngài. Trong Tổng hội vừa qua, các vị lãnh đạo và Hội đồng Tối cao đã được bầu lên với nhiệm kỳ 6 năm.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha cám ơn tất cả những vị đã góp phần vào việc cải tổ và tiến hành Tổng hội vừa kết thúc và ngài khích lệ toàn thể Hội Hiệp sĩ dấn thân chu toàn nghĩa vụ liên đới, phục vụ người nghèo và các bệnh nhân, nhìn thấy nơi họ tôn nhan của Chúa Kitô, trong tinh thần người Samaritano nhân lành.

Đức Thánh cha cũng đặc biệt kêu gọi Hội Hiệp sĩ Malta quan tâm đến việc huấn luyện khởi đầu và thường huấn cho các thành viên, nhất là cần có sự đào tạo thích hợp cho các thành viên có lời khấn, cũng như các hiệp sĩ bậc nhì và bậc ba, theo nghĩa cụ thể của lời hứa vâng phục đã bày tỏ.

Sau cùng, Đức Thánh cha nói rằng: “Anh chị em thân mến, anh chị em đã viết lên một trang sử quan trọng cho Hội Hiệp sĩ Malta, và anh chị em có thể hãnh diện về điều đó. Tôi nhắn nhủ anh chị em hãy tiếp tục trung thành với Chúa Kitô là Thầy và là Chúa, tiến bước và mang sứ điệp chữa lành của Chúa Kitô khắp nơi trên thế giới cho những người bệnh và sứ điệp an ủi cho những người sầu muộn”.

(Rei 30-1-2023)

Add new comment

10 + 10 =