Đức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn linh mục trẻ và đan sĩ Chính thống Đông phương

Photo: Vatican News

Sáng ngày 03 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn các linh mục trẻ và các đan sĩ thuộc các Giáo hội Chính thống Đông phương đang thực hiện cuộc viếng thăm tại Tòa Thánh, từ ngày 31 tháng Năm đến ngày 06 tháng Sáu này để tìm hiểu về Giáo hội Công giáo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Khác với các Giáo hội Chính thống Byzantine, ly khai khỏi Giáo hội Công giáo từ thế kỷ XI, các Giáo hội Chính thống Đông phương là những Giáo hội chỉ công nhận ba Công đồng chung đầu tiên, và không công nhận các Công đồng chung, bắt đầu từ Công đồng chung thứ IV ở Calcedonia, năm 451, nghĩa là không chấp nhận tín điều Chúa Giêsu có “hai bản tính, - Thiên Chúa và con người - trong cùng một ngôi vị”.

Phái đoàn gồm mười tám linh mục và đan sĩ do các vị thủ lãnh Giáo hội liên hệ đề cử, gồm Giáo hội Chính thống Copte, Arméni Tông truyền, Chính thống Siriac ở Antiokia, Chính thống Ethiopia, Eritrea bên Phi châu, và Chính thống Siro Malankar bên Ấn Độ.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, nhắc đến dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh cha xác quyết rằng sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ chủ yếu không phải là kết quả những cố gắng của chúng ta hay là những thỏa hiệp. Đó là kết quả hoạt động của Chúa Thánh Linh mà chúng ta cần cởi mở tâm hồn đón nhận với lòng tín thác, để Chúa dẫn đưa chúng ta trên con đường hiệp thông trọn vẹn.

Tiếp đến, Đức Thánh cha khẳng định rằng hiệp nhất là sự hòa hợp. “Hiệp nhất không phải là đồng nhất, hoặc là kết quả của những thỏa hiệp hay những quân bình mong manh về ngoại giao. Hiệp nhất là hòa hợp trong sự khác biệt những đoàn sủng khác nhau do Chúa Thánh Linh khơi lên”.

Thứ ba, “hiệp nhất là một hành trình, không phải là một dự án cần viết ra hay một kế hoạch được nghiên cứu trong văn phòng... Hiệp nhất được thi hành khi tiến bước trong chia sẻ, từng bước một, cùng nhau sẵn sàng đón nhận những vui mừng và cơ cực của hành trình, trong những ngạc nhiên từ hành trình đó”.

Khía cạnh sau cùng: “hiệp nhất là để thi hành sứ mạng truyền giáo, như Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Ước gì tất cả chúng được nên một để thế gian tin” (Ga 17-21). Trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội được khai sinh làm thừa sai. Và ngày nay thế giới còn đang chờ đợi được biết Tin mừng bác ái, tự do và an bình mà chúng ta được kêu gọi làm chứng cho nhau, dù thế giới vô tình không biết sự mong chờ đó”.

(Rei 3-6-2022)

Add new comment

6 + 1 =