Đức Thánh cha tiếp kiến một nhóm doanh nhân Tây Ban Nha

Photo: Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến một nhóm các doanh nhân người Tây Ban Nha, sáng ngày 17 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích họ, với tinh thần sáng tạo, tiếp tục góp phần biến đổi bộ mặt của nền kinh tế, để nó chú ý hơn tới các nguyên tắc luân lý đạo đức (Laudato sì, 189), và không quên rằng hoạt động kinh tế là để phục vụ con người, không phải dành cho một ít người, nhưng là tất cả, đặc biệt là những người nghèo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các doanh nhân này thuộc Liên đoàn Tây Ban Nha các hiệp hội doanh nhân trẻ và Liên đoàn các doanh nhân miền Galizia.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Chúng ta đang sống trong một thời đại với những chênh lệch về kinh tế và xã hội. Trong khi một số ít người nắm giữ những quyền quyết định rộng lớn, thì nhiều người hầu như thiếu hoàn toàn khả năng hành động theo sáng kiến hoặc theo trách nhiệm của mình...” (GS 63). Trong bối cảnh đó, điều cấp thiết là đề nghị một nền kinh tế thích hợp để góp phần giải quyết những vấn đề lớn chúng ta đang sống trên bình diện thế giới”.

Cụ thể hơn, Đức Thánh cha nói rằng: “Trong một bối cảnh rất phức tạp như hiện nay, với chiến tranh và khủng hoảng môi trường, anh chị em có nhiệm vụ phát triển việc phục vụ của mình, như những ngôn sứ loan báo và xây dựng căn nhà chung, tôn trọng tất cả các hình thức cuộc sống, quan tâm đến thiện ích của tất cả mọi người và thăng tiến hòa bình. Nếu không có lời ngôn sứ, thì nền kinh tế, và nói chung là mọi hoạt động của con người trở nên mù quáng”.

Đức Thánh cha không quên nhắc nhở các doanh nhân Tây ban Nha vun trồng tương quan với Thiên Chúa, với Đấng Tạo Hóa, vì chỉ với ý thức đó, “chúng ta mới có thể lật ngược những hành động có hại, đang tạo nên một tương lai u buồn cho các thế hệ trẻ. Xin anh chị em hãy nhớ rằng vun trồng tương quan với Chúa củng cố những căn cội của các dự án mà anh chị em muốn thực hiện”.

(Rei 17-10-2022)

Add new comment

5 + 1 =