Đức Thánh cha tiếp kiến Liên hiệp thế giới các giáo chức Công giáo

Photo: Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi Liên hiệp thế giới các giáo chức Công giáo hỗ trợ Hiệp ước Hoàn cầu về giáo dục do ngài khởi xướng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng Mười Một vừa qua, dành cho Liên hiệp thế giới các giáo chức Công giáo, nhân dịp nhóm họp tại Roma trong những ngày này để bầu ban lãnh đạo mới. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, cũng có Đức Hồng y Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với một số giám mục.

Liên hiệp này được thành lập năm 1908 với mục đích hỗ trợ các hiệp hội quốc gia của các giáo chức Công giáo, tranh đấu để bênh vực các quyền và tự do giáo dục của các nhà giáo Công giáo, cổ võ một nền giáo dục có sự can dự của các phụ huynh, giáo chức và các học sinh, để cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi người trong cộng đoàn giáo dục. Liên hiệp quy tụ các hiệp hội quốc gia các giáo chức Công giáo.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đề cao tầm quan trọng sinh tử của các nhà giáo dục Công giáo trên thế giới, nhất là lối sống và hành động của họ. Nhà giáo dục Công giáo được kêu gọi trở thành hoàn toàn là nhân bản và Kitô, không phải là người “duy linh”, sống ngoài thế giới, nhưng ăn rễ trong hiện tại, trong thời đại và văn hóa của mình... Theo truyền thống của Giáo hội, việc giáo dục người trẻ luôn luôn có mục đích là huấn luyện toàn diện, đầy đủ cho con người, trong mọi chiều kích” (GS 48).

Và Đức Thánh cha cũng nói rằng: “Tôi muốn mời gọi anh chị em một điều mà tôi rất quan tâm, đó là xin Liên hiệp của anh chị em góp phần gây ý thức nơi các giáo chức Công giáo đối với Hiệp ước hoàn cầu về giáo dục. Như anh chị em biết, sáng kiến này được sự tham gia của nhiều tổ chức giáo dục, nhắm liên kết các nỗ lực thành một liên minh rộng lớn về giáo dục, để huấn luyện những con người trưởng thành, có khả năng vượt thắng sự phân hóa và đối nghịch, đồng thời tái tạo những mạng quan hệ hầu đạt tới một nhân loại huynh đệ hơn” (Sứ điệp để phát động hiệp ước giáo dục, 12-9-2019). Tôi tin tưởng nơi sự dấn thân của anh chị em để có những giáo chức thuộc Liên hiệp của anh chị em tham gia vào dự án này, một dự án đặt nơi trung tâm con người với phẩm giá và vẻ đẹp của mình, và các gia đình như những chủ thể đầu tiên của việc giáo dục”.

(Rei 12-11-2022)

Add new comment

3 + 7 =