Đức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng các Viện trưởng Đại học vùng Roma

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các giới đại học đáp ứng những thách đố của xã hội thời hậu đại dịch và giúp đỡ thế hệ trẻ tránh rơi vào tình trạng lạc hướng, và mất tin tưởng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng Năm vừa qua, dành cho Hội đồng phối hợp các đại học công và tư lập thuộc Roma và miền Lazio, trong đó có các vị viện trưởng, và đại diện chính quyền miền này.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhận định rằng: “Các đại học, đặc biệt trong thời điểm lịch sử hiện nay, được ủy thác một công tác trách nhiệm rất lớn. Những năm đại dịch, sự lan tràn tại Âu châu “thế chiến thứ ba từng mảnh”, vấn đề môi trường, sự gia tăng chênh lệch, thách thức chúng ta một cách chưa từng có và mau lẹ. Đó là một thách đố có những ảnh hưởng mạnh mẽ về văn hóa, trí thức và luân lý. Bối cảnh này diễn ra trước mắt các thế hệ trẻ, có nguy cơ tạo nên nơi họ một bầu không khí nản chí và lạc hướng, mất tín nhiệm, và tệ hơn nữa, đó là thái độ cam chịu. Nhưng cũng có những người trẻ không chấp nhận tình trạng đó và kêu gọi chúng ta hãy lãnh trách nhiệm. Vì thế đây là lúc cần có sự đầu tư nhiều vào giáo dục”.

Đức Thánh cha cho biết chính trong bối cảnh đó, ngài cổ võ “Một hiệp ước hoàn cầu về giáo dục (Global Compact on Education), tức là một dự án làm việc chung trên bình hiện hoàn cầu, với sự can dự của bao nhiêu tác nhân đối thoại, từ các tôn giáo lớn tới các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục. Và cũng chính với tinh thần đó, ngài đã ký Văn kiện ngày 04 tháng Hai năm 2019, tại Abu Dhabi [về tình huynh đệ nhân loại]”. Đức Thánh cha cho biết “chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi quan tâm đến một sự huấn luyện toàn diện, được tóm gọn trong sự hiểu biết bản thân, biết người anh em của mình, và Siêu Việt”.

Đức Thánh cha cũng khẳng định thêm rằng: “Những thay đổi lớn đang đòi chúng ta phải xét lại các kiểu mẫu của chúng ta về kinh tế, văn hóa và xã hội, để phục hồi giá trị trung tâm của con người... Các đại học cũng cần xét lai và thích ứng các kiểu mẫu kinh tế của chúng ta, dồn những nghị lực tốt nhất về trí thức và luân lý cho vấn đề này. Các sinh viên không hài lòng với sự tầm thường, chỉ lập lại những dữ kiện, và họ cũng không chấp nhận một nền huấn luyện nghề nghiệp không có chân trời”.

(Rei 16-5-2022)

Add new comment

2 + 14 =